Aktualności

Informacja o zmianach w składzie Zarządu KHK S.A.

Podczas posiedzenia w dn. 7 sierpnia br. Rada Nadzorcza Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie podjęła decyzję o odwołaniu z funkcji prezesa Zarządu Pana Ryszarda Langera. Uzasadnieniem do powyższego odwołania jest wypełnienie przez prezesa Langera powierzonych mu do zrealizowania zadań. Ostatnim dniem pełnienia funkcji przez prezesa Langera będzie 30 września br. Po odwołaniu Pan Ryszard Langer zamierza skorzystać z przysługujących mu uprawnień emerytalnych. Rada Nadzorcza wyraziła wdzięczność i uznanie dla pracy Pana Ryszarda Langera na stanowisku prezesa Zarządu przez ostatnie 5 lat.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o ogłoszeniu publicznego konkursu w sprawie wyboru nowego prezesa Zarządu KHK S.A. Nazwisko nowego prezesa Zarządu powinniśmy poznać po zakończeniu postępowania konkursowego. Ogłoszenie o konkursie i dokumenty do pobrania znajdują się tutaj