Publiczny konkurs na funkcję Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie z siedzibą w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na funkcję Prezesa Zarządu

KOMUNIKAT

Regulamin konkursu


Dokumenty do pobrania:

 • Komunikat
 • Regulamin konkursu
 • Kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie - załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych - załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
 • Informacja dotycząca złożenia oświadczenia lustracyjnego – załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu

Oświadczenie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu

Informacje o Spółce do pobrania:

 • aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS
 • sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok
 • sprawozdanie z działalności Spółki za 2017 rok
 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KHK SA za 2017 rok
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KHK S.A. za 2017 rok
 • Statut Spółki

 

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył:
Data zmiany: 07.08.2018 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 09.08.2018 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 09.08.2018 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 10.08.2018 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 10.08.2018
Pliki do pobrania
KOMUNIKAT
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Regulamin Konkursu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Sprawozdanie z działalności Spółki za 2017 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KHK SA za 2017 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KHK S.A. za 2017 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Statut Spółki
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA