Inne postępowania

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w zakresie ubezpieczenia Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie (ZTPO).

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ulica Jana Brożka 3, zaprasza do złożenia oferty w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w zakresie ubezpieczenia Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie (ZTPO).

Zakres świadczenia usług przez brokera oraz szczegóły konkursu określa Regulamin dołączony do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać w siedzibie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ulica Jana Brożka 3 w terminie do 17 lutego 2020 r. do godz. 12.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Elżbieta Kurek, e-mail: ekurek@khk.krakow.pl.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu oraz unieważnienia lub odstąpienia od konkursu.

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data zmiany: 27.01.2020
Pliki do pobrania
Regulamin konkursu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 2 - Oświadczenia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o wyborze brokera
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA