Władze spółki

Walne Zgromadzenie

Prezydent Miasta Krakowa wykonuje wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rada Nadzorcza

W Radzie Nadzorczej Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie zasiadają:

Tadeusz Tatara 
Krzysztof Kowal 
Aleksandra Czekaj – Dancewicz 
Tomasz Falkowicz
Paweł Węgrzyn 
Wacław Skubida 

Zarząd

W skład Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie wchodzą obecnie:

Ryszard Langer - Prezes Zarządu
Grzegorz Ostrzołek - Wiceprezes Zarządu
Jakub Bator - Członek Zarządu
Marcin Kandefer - Członek Zarządu
Witold Śmiałek - Członek Zarządu