Biuletyn Informacji Publicznej

 <script>
(function() {
var cx = '007556415797544891297:ifbax1eg-oe';
var gcse = document.createElement('script');
gcse.type = 'text/javascript';
gcse.async = true;
gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx;
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();
</script>
<gcse:search></gcse:search>

 

Instrukcja korzystania z biuletynu:

Proszę wybrać interesujący materiał z menu po lewej stronie.

Adres redakcji:

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
z siedzibą przy ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków,
wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006301,
będący płatnikiem VAT o numerze NIP: 679-18-62-817,

Administrator strony:

Aleksander Zyga,
E-mail: az[at]khk[dot]krakow[dot]pl

tel.: 12-269-15-05

fax: 12-268-15-10