Biuletyn Informacji Publicznej

 

Instrukcja korzystania z biuletynu:

Proszę wybrać interesujący materiał z menu po lewej stronie.

Adres redakcji:

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
z siedzibą przy ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków,
wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006301,
będący płatnikiem VAT o numerze NIP: 679-18-62-817,

Administrator strony:

Aleksander Zyga,
E-mail: az[at]khk[dot]krakow[dot]pl

tel.: 12-269-15-05

fax: 12-268-15-10