Zasady kształtowania wynagrodzeń organów spółek

Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organów spółek są publikowane na stronie  <a href="https://www.w3schools.com">Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa</a>