Inne postępowania

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zakup złomu
z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie
FSE/TS-64-0002/2019