Inne postępowania

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zakup złomu z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie FSE/TS-64-0002/2019.

Krakowski Holding Komunalny S.A. (KHK S.A.) zaprasza do złożenia oferty na zakup złomu odzyskanego w procesie spalania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (ZTPO) zlokalizowanym przy ul. Giedroycia 23.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie informuje, że termin składania ofert w postępowaniu na zakup złomu z ZTPO w okresie 01.03.2019 r. - 30.09.2019 r. został zmieniony na dzień: 20.02.2019 r.