Kontakt

Firma Spółki: Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie

Adres siedziby Spółki: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000006301

Numer Identyfikacji Podatkowej: 679-18-62-817

Wysokość kapitału zakładowego: 1.297.240.000,00 zł

Wysokość kapitału wpłaconego: 1.297.240.000,00 zł

Telefon: 12 269 15 05

Fax: 12 269 15 10

e-mail: biuro@khk.krakow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

 

Rzecznik Prasowy/ Press Spokesman

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Cracow Municipal Holding Company

tel. +48 12 269 15 05, faks +48 12 395 77 34

rzecznik.prasowy@khk.krakow.pl