O nas

Zapraszamy do składania aplikacji na wolne stanowiska pracy w KHK S.A.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie poszukuje  Kandydata/Kandydatki na stanowisko

Specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień

Miejsce pracy: Krakowski Holding komunalny S.A. w Krakowie

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

Oczekiwania: 

 • wyższe wykształcenie, preferowany profil ekonomiczny, handlowy, techniczny
 • 2-letnie doświadczenie na pokrewnym stanowisku związane z gospodarką magazynową, surowcową, zaopatrzeniem
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy własnej
 • biegła znajomość języka polskiego
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego

Zakres zadań:

 • planowanie, organizacja i realizacja procesu zakupów towarów zgodnie z założoną strategią Spółki
 • terminowa realizacja zamówień zgłaszanych przez odpowiednie komórki merytoryczne
 • monitorowanie, kontrola i analiza stanu magazynowego, uzupełnianie zapasów
 • bieżący kontakt z dostawcami
 • poszukiwanie nowych, alternatywnych źródeł zaopatrzenia
 • kontrola i obsługa dostaw w zakresie ilości, jakości, ewidencji, weryfikacja kosztowa
 • prowadzenie spraw związanych z reklamacjami
 • prowadzenie i dokumentacja postępowań przetargowych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przede wszystkim przestrzeganie wszelkich terminów, przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania, odwołania, skargi
 • przygotowanie w uzgodnieniu z merytorycznymi pracownikami projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ogłoszeniem o zamówieniu
 • organizowanie i udział w pracach komisji przetargowych
 • przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie realizowanych zadań

 Oferujemy:

 • stabilne i atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego

w terminie do 13 kwietnia 2018 r. na adres: biuro@khk.krakow.pl

________________________________________________________

 

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie