O nas

Rekrutacja

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej. Od 2016 roku jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który zajmuje się utylizacją odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki

 na stanowisko kierownicze w pionie produkcji

Miejsce pracy: Krakowski Holding komunalny S.A. w Krakowie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO)

 Oczekiwania:

 • wykształcenie  wyższe techniczne; preferowane technologie energetyczne,
 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w przedsiębiorstwie, w którym funkcjonują instalacje przemysłowe
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • kreatywność w działaniu
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • umiejętność reagowania na nieprzewidziane wydarzenia
 • znajomość zasad BHP i ochrony środowiska
 • preferowane: posiadanie uprawnień  SEP kat. D i E, grupa 1 i grupa 2.
 • biegła znajomość języka polskiego

 Zakres zadań:

 • koordynacja ilości przyjętych i wytworzonych odpadów
 • nadzór i kontrola nad ewidencją dostarczanych do ZTPO odpadów
 • przygotowania zestawień, raportów,  analiz, wskaźników operacyjnych
 • opracowywanie i kontrola wykonania harmonogramów produkcji i przeglądów instalacji ZTPO

 Oferujemy:

 •  stabilne i atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

 Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnegow terminie do 21 września 2018 r. na adres: biuro@khk.krakow.pl

________________________________________________________

 CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji)"

 

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, adres: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@khk.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji skutkuje wykluczeniem z procesu rekrutacji i usunięciem danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie