Szkolenia

„Zmiany w podatku VAT w 2018 r.”

Adres:
Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.
Trener:

mgr Tadeusz Moczuło - od ponad 20 lat prowadzi szkolenia  z prawa podatkowego ze specjalizacją w zakresie podatku VAT. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Finanse, były pracownik Izby Skarbowej  oraz Urzędu kontroli skarbowej (inspektor, kierownik, naczelnik wydziału kontroli podatkowej). Ekspert z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych, procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego. Współpracuje z kancelariami audytorskimi i prawnymi w zakresie wykonywania audytów podatkowych, sporządzania opinii, odwołań i skarg na decyzje, tworzy własną bazę orzeczeń: NSA, ETS oraz urzędowych interpretacji. Od 1996 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego w Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Termin:
05 mar 2018 08:00-15:00
Opis szkolenia:

Podzielna płatność za faktury sprzedaży - nowa procedura

 • Dobrowolność, wybór czy obowiązek stosowania tej procedury
 • Zasady działania podzielnej płatności
 • Rachunek  bankowy na należność netto
 • Rachunek bankowy odrębny na podatek VAT
 • Procedury otwierania w banku rachunku VAT
 • Zasady korzystania przez sprzedawcę z kwot na rachunku VAT
 • Przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący 

II Korzyści i straty z tytułu stosowania podzielnej płatności

 • Korzyści i straty nabywcy towarów i usług
 • Korzyści i straty dostawcy
 • Odpowiedzialność solidarna za podatek VAT z faktury
 • Brak sankcji VAT przy podzielnej płatności
 • Ulga podatkowa przy podzielnej płatności

III Weryfikacja podatników VAT  - wykazy podatników VAT 

 • Wykaz podatników VAT czynnych - z podaniem pełnych danych o podatniku
 • Wykaz podatników wykreślonych z rejestru Ministra Finansów
 • Wykaz podmiotów którym odmówiono rejestracji jako podatników VAT
 • Weryfikacja wiarygodności dostawców na podstawie ww. wykazów
 • Inne zmiany
 • Obniżki VAT z faktur od podatników wykreślonych - orzecznictwo ETS oraz Interpretacje KAS

IV Ustawa o STIR

 • Przeciwdziałanie wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
 • Analiza ryzyka
 • Udostępnianie danych przez banki dla izby rozliczeniowej
 • Blokada rachunku bankowego podatnika
 • Udostępnianie danych innym organom

V Wybrane wyroki NSA

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 340 zł netto (tj. 418,20 zł brutto w tym 23% VAT) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz wyżywienie.

Nasze szkolenia objęte są normą ISO 9001:2008.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
22.02.2018
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


Lista uczestników