Szkolenia

„VAT – NOWELIZACJA 2021”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).
Trener:

Henryk Grychtoł - Trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca. Od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Termin:
24 wrz 2021 09:00-15:00
Opis szkolenia:

I. VAT – NOWELIZACJA 2021

1. Pakiet SLIM VAT – nowe zasady rozliczania VAT od 1 stycznia 2021 r.

 • faktura korygująca bez obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru
 • wymagana dokumentacja niezbędna do ujęcia korekty in minus
 • termin obniżenia podatku naliczonego na podstawie korekty po stronie odbiorcy

– korekty na „-”

– korekta na „+”

– przepisy przejściowe

 • wydłużenie terminu na odliczenie VAT naliczonego
 • prezenty o małej wartości – nowy limit
 • zaliczki dotyczące eksportu towarów – korzystne wydłużenie terminów
 • refaktura kosztu zakupu usług hotelowych a prawo odliczenia VAT naliczonego
 • ujednolicone zasady przeliczania kursów walut w VAT i podatkach dochodowych
 • umożliwienie wystąpienia o zwrot VAT z rachunku VAT przed podatników zwolnionych z VAT
 • faktury z adnotacją „ MPP” w nowym JPK-VAT
 • dostawa akcesoriów do samochodów a wykluczenie ze zwolnienia podmiotowego
 • nowelizacja warunków Wiążącej Informacji Stawkowej
 • TAX FREE – na nowych zasadach

II. Kontrowersyjne zagadnienia vat 2020 / 2021

1. NOWY JPK-VAT7M I VAT-7K

 • zagadnienie dotyczące nowego nowego pliku JPK-V7/M i JPK-V7K
 • korekty pliku JPK-V7/M i JPK-V7K
 • kary za błędy jednolitym pliku
 • WNT oraz import usług od podmiotu powiązanego a informacja w JPK-VAT

2. Paragony z nip i faktury uproszczone

 • faktury tylko do paragonów z NIP nabywcy
 • pagony z NIP nabywcy jako faktura uproszczona
 • wykazywanie faktur uproszczonych w JPK VAT

3. Biała lista podatników vat , mpp – skutki w vat i podatkach dochodowych

 • co to jest „biała lista” , zawartość informacyjna, klucz wyszukiwania
 • obowiązek zapłaty na rachunek z „białej listy” – wartość „transakcji”
 • sankcje za uchybienie obowiązkowi a zawiadomienie „ZAW-NR”
 • MPP – co to jest
 • kiedy płacimy z zachowaniem MPP, załącznik nr 15 i wartość „faktury”
 • MPP a JPK-VAT
 • korzyści z zapłaty z zachowaniem MPP

4. Kasy fiskalne w 2021 r.

 • zmienione rozporządzenie dot. obowiązku stosowania kas fiskalnych od stycznia 2021
 • kasy fiskalne on-line zasady działania
 • nowe branże objęte obowiązkiem zastosowania kas on-line od stycznia i lipca 2021
 • możliwość odroczenia zastosowania kas on-line w usługach hotelarskich i gastronomicznych

5. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (tzw. quick fixes)

 • warunki zastosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych
 • obowiązki dokumentacyjne wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • zasady opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych
 • rozliczania transakcji wspólnotowych na zasadach magazynu call-off stock

III. VAT – NOWE WEZWANIA – III kw. 2021

1. Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

 • uszczelnienie VAT w e-handlu i imporcie tzw. małych przesyłek
 • implementacja pakietu VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.
 • procedura unijna i nieunijna (OSS) i procedura importu (IOSS) – zgłoszenia i rejestracja 06 kwietnia 2021r
 • punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS). Zasady rozliczania podatku VAT w ramach szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu
 • procedura OSS – czym jest
 • procedura IOSS – czym jest

2. Kasy on-line dla nowych branż od 01-07-2021

 • usługi fryzjerskie
 • kosmetyczne i kosmetologiczne
 • budowlane
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i stomatologów
 • prawnicze
 • związane z fitness, wyłącznie w zakresie wstępu.

3. SLIM VAT 2 – jakie zmiany w VAT?

 • Doprecyzowanie definicji eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • prawo odliczenia podatku naliczonego – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A
 • importu towarów – korekta deklaracji podatkowej
 • ulgi na złe długi,
 • modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”,
 • termin złożenia VAT-26
 • odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
 • dopuszczenia – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
 • uregulowania zasad przeksięgowania środków z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
 • wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
 • termin wejścia w życie nowelizacji

4. Faktury ustrukturyzowane; e-faktury

 • zasady wystawiania e-faktur
 • korzyści z e-faktur
 • Co się zmieni?
 • zasady wystawiania i korygowania e-faktur
 • E-faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur
 • Stopniowe zastosowanie systemu e-faktur

5. Zasady rozliczania faktur korygujących in „+” i „-” w 2021 r – zagrożenia

6. Zmiany w oznaczeniach „GTU” od 1 lipca 2021 roku

 • oznaczenia „GTU”
 • modyfikacje niektórych towarów i usług w kodach „GTU”
 • aktualizacja niektórych oznaczeń GTU
 • JPK_VAT z deklaracją – zmiany od 1 lipca 2021 r.
 • JPK_VAT – zbiorcze faktury uproszczone
 • JPK_VAT – kody GTU od 1 listopada 2021 r.
 • JKP_VAT – dokumenty „RO” i „WEW”
 • Wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”.
 • JKP_VAT – oznaczenia TP
 • JKP_VAT – zgłoszenia celne
 • JKP_VAT – zmniejszenie podatku naliczonego
 • JKP_VAT – oznaczenie MPP
 • JPK_VAT z deklaracją – terminy płatności
 • JPK_VAT z deklaracją – czynności ułatwiające rozliczenia
 • JPK_VAT – oznaczenie WSTO_EE
 • JPK_VAT – oznaczenie IED

 

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 350 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
21.09.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników