Szkolenia

„Służebność przesyłu w praktyce i inne sposoby udostępniania nieruchomości na czas realizowania inwestycji liniowych”

Adres:
Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.
Trener:

Adam Kudyk - prowadzący szkolenia z zakresu prawa i obrotu nieruchomościami Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Były wspólnik Kancelarii Prawnej i Obrotu Nieruchomościami „Czernecki – Kudyk” s.c. w Krakowie, obecnie właściciel Firmy Adam Kudyk Consulting Nieruchomości, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., nr licencji 221, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

Termin:
23 mar 2018 08:00-15:00
Opis szkolenia:
  1. Pojęcie, podział i rodzaje służebności występujących w systemie prawa polskiego, a nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca instytucję służebności przesyłu.
  2. Służebności gruntowe – służebność przesyłu i zajęcie nieruchomości czasowe jako podstawowe formy prawne do ingerencji we własność nieruchomości dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie budowy inwestycji liniowych.
  3. Podstawowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i zajęcie nieruchomości na czas trwania inwestycji dla właściciela nieruchomości na podstawie przyjętych metod wyceny nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki służebności przesyłu – przesłanki zajęcia nieruchomości na czas realizacji inwestycji liniowych.
  4. Rodzaje i formy zajęcia nieruchomości na czas realizacji inwestycji liniowych – tryb dobrowolny – rokowania – porozumienie i umowa cywilna, tryb przymusowy art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  5. Zasady prowadzenia negocjacji z właścicielem, użytkownikiem nieruchomości oraz właściwe określenie zakresu ustanawianej służebności przesyłu w akcie notarialnym wraz z załącznikami do aktu notarialnego.
  6. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu służebności przesyłu, a realne możliwości uzyskania odszkodowania i wynagrodzenia oraz jego wysokość za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 360 zł netto (tj. 442,80 zł brutto w tym 23% VAT)  i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz wyżywienie.

Nasze szkolenia objęte są normą ISO 9001:2008.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
12.03.2018