Szkolenia

"Czas pracy 2021 / 2022 – wybrane zagadnienia, najnowsze stanowiska Ministerstwa Pracy"

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Monika Frączek - Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

Termin:
10 gru 2021 09:00-15:00
Opis szkolenia:

1. Jak wyliczyć wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym w przypadku zatrudnienia:
• na część etatu,
• zmiany wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego
• przyjęcia pracownika do pracy w trakcie okresu rozliczeniowego,
• ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego?

2. Jakie są zasady poprawnego ustalania liczby dni pracy w okresie rozliczeniowym:
• w razie zatrudnienia w podstawowym systemie czasu pracy,
• w razie zatrudnienia w równoważnym systemie czasu pracy?

3. Jakie są zasady poprawnego ustalenia liczby dni wolnych do zaplanowania w okresie rozliczeniowym?:
• Ile rodzajów dni wolnych należy wyróżnić w rozkładzie (harmonogramie/grafiku) czasu pracy?
• Czy należy wprowadzić oznaczenia dni wolnych w harmonogramie (grafiku) czasu pracy?
• Czy u danego pracodawcy mogą być ustalone różne godziny niedzieli i święta? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
• Jakie są zasady ustalania co czwartej niedzieli wolnej od pracy? (stanowisko PIP),
• Jak poprawnie ustalić liczbę i rodzaj dni wolnych gdy święto przypada w sobotę? (okres rozliczeniowy obejmujący grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r.),
• Jak rozliczać czas pracy, gdy pracownik przyjdzie do pracy w sobotę, w którą przypada święto, a jak – gdy przyjdzie do pracy w wyznaczonym z tego tytułu dniu wolnym?
• Jak traktować święto, które przypada w niedzielę? (maj 2022 r.) Jak rozliczać pracę pracownika w takim dniu?

4. Jak poprawnie ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy?:
• Jakie kategorie pracowników mogą pracować w tym systemie czasu pracy? (orzecznictwo sądów pracy)/
• Czy pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy obowiązują: wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, liczba dni wolnych w okresie rozliczeniowym, doba pracownicza, okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego?

5. Kiedy możliwa jest praca w godzinach nadliczbowych? Jak się ustala pracę nadliczbową:
• dobową – w podstawowym systemie czasu pracy,
• dobową – w równoważnym systemie czasu pracy,
• średniotygodniową?
• Czy praca w niedzielę i święto stanowi pracę nadliczbową średniotygodniową (stanowisko Ministerstwa Pracy),
• Kiedy występują nadgodziny w zadaniowym czasie pracy?

6. Jakie są zasady polecania pracy nadliczbowej?:
• Jaka może być forma polecenia pracy nadliczbowej? Czy polecenie pracy nadliczbowej należy dokumentować?
• Jak poprawnie zaewidencjonować pracę nadliczbową?
• Jak dokumentować polecenie pracy nadliczbowej w zadaniowym czasie pracy? (wyrok Sądu Najwyższego), Czy nadgodziny w zadaniowym czasie pracy też się ewidencjonuje?
• Czy pracownik musi wykonywać pracę nadliczbową? Czy może odmówić powołując się na zmęczenie? (orzecznictwo Sądu Najwyższego),
• Czy w ramach pracy nadliczbowej może być powierzona praca inna niż wynikająca z umowy o pracę? (orzecznictwo Sądu Najwyższego),
• Kiedy rozlicza się pracę nadliczbową dobową, a kiedy średniotygodniową?
• Czy kadrze kierowniczej ewidencjonuje się godziny nadliczbowe? (stanowisko Ministerstwa Pracy)

7. Jakie są ograniczenia i zakazy pracy nadliczbowej dobowej?
• Jak na wymiar pracy nadliczbowej wpływają okresy odpoczynku?
• Jaki jest maksymalny limit godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym?
• Czy praca nadliczbowa spowodowana awarią jest wliczana do limitu godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
• Jakie godziny nadliczbowe są wliczane do rocznego limitu? Jak wysoki może być roczny limit nadgodzin? (stanowisko Ministerstwa Pracy oraz PIP),

8. Jakie są zasady wyjść prywatnych i odpracowania takich wyjść?:
• Na jakich zasadach zwalnia się pracownika w celach prywatnych?
• W jakich przypadkach wniosek o wyjście prywatne nie będzie musiał być pisemny?
• Kiedy można odpracować wyjście prywatne i na jakich zasadach? Czy trzeba odpracować wyjście prywatne do końca okresu rozliczeniowego?

9. Jak poprawnie zorganizować czas pracy pracowników niepełnosprawnych?:
• Jakie normy czasu pracy obowiązują niepełnosprawnych i jakie są zasady wyliczenia wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, gdy przedłoży orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w trakcie okresu rozliczeniowego?
• Jaki okres rozliczeniowy obowiązuje pracownika niepełnosprawnego? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
• Czy pracownik niepełnosprawny musi pracować od poniedziałku do piątku? Czy pracownik niepełnosprawny może mieć planowany „długi weekend”? Jaki może być rozkład czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
• Jak powinno być sformułowane orzeczenie lekarskie pozwalające na pracę pracownika niepełnosprawnego na takich zasadach, jakie obowiązują pozostałych pracowników? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
• Na jakich zasadach pracownikom niepełnosprawnym przysługuje przerwa w pracy i czy się ją ewidencjonuje?
• W jakich przypadkach pracownikom niepełnosprawnym przysługują dodatkowe zwolnienia od pracy?
• Na jakich zasadach pracownicy niepełnosprawni mogą odpracować wyjście prywatne?

10. Jakie są zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych?:
• Jak poprawnie ustalić wysokość dodatku do wynagrodzenia za pracę nadliczbową i w jakim terminie go wypłacić? (stanowisko PIP),
• Jakie są różnice w udzielaniu czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy i na pisemny wniosek pracownika?
• Ile powinien zapłacić pracodawca, jeżeli będzie udzielał czasu wolnego w proporcji za 1 godzinę nadliczbową – 1,5 godziny czasu wolnego?
• W jakim terminie pracownik musi złożyć wniosek o czas wolny za nadgodziny, a w jakim może odebrać czas wolny? (stanowisko PIP),
• Czy wniosek o czas wolny za godziny nadliczbowe zawsze musi być podpisany odręcznie? (stanowisko Ministerstwa Pracy), Kiedy wniosek będzie mógł być elektroniczny?
• Czy kierownik może odebrać sobie czas wolny za nadgodziny? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
• Czy czas wolny za godziny nadliczbowe można wliczyć do okresu odpoczynku tygodniowego? (stanowisko Ministerstwa Pracy),

11. Jak poprawnie rozliczać pracę w dniach wolnych, w szczególności w niedzielę i święto?:
• Jaki jest termin na oddanie dnia wolnego?
• Których dni wolnych można nie oddawać? (stanowisko PIP),
• Na czym polega zasada oddawania dnia za dzień? Czy dzień wolny może trwać 4 godziny?
• Ile dodatków się płaci za pracę w niedzielę i święto, jeżeli nie został oddany inny dzień wolny? (stanowisko Ministerstwa Pracy oraz orzecznictwo sądów pracy),
• Jak się rozlicza czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, jeżeli pracował w niedzielę (stanowisko Ministerstwa Pracy),
• Jeżeli pracę nadliczbową średniotygodniową spowodowała praca w dniu wolnym w pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego, to jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia i dodatku (stanowisko PIP)?
• Czy do okresu odpoczynku tygodniowego można wliczyć oddawany dzień wolny? (stanowisko Ministerstwa Pracy),

12. Jak prawidłowo rozliczać czas pracy w podróży służbowej?:
• Jak traktować czas przemieszczania się w podróży służbowej?
• Czy jest różnica w czasie pracy, gdy pracownik jedzie samochodem czy pociągiem lub autobusem?
• Kiedy zaczyna się podróż służbowa w ruchomym czasie pracy?
• Jak rozliczać czas pracy, gdy pracownik odbył podróż w porze nocnej, a rano ma zaplanowaną dniówkę roboczą?

13. Jak rozliczać czas podnoszenia kwalifikacji zawodowych?:
• Czy szkolenie po godzinach, przed rozpoczęciem pracy albo w dniu wolnym zalicza się do czasu pracy?
• Czy szkolenie ma wpływ na okresy odpoczynku pracownika?
• Jak się oznacza udział w szkoleniu w ewidencji czasu pracy?
• Jak należy postąpić, gdy pracodawca zaplanował pracę w sobotę, a pracownik ma w tym dniu zajęcia np. na studiach?
• Jak traktować wyjazd pracownika na szkolenie? Czy to jest podróż służbowa?

14. Jak poprawnie stosować dyżur?
• Czy są pracownicy, którzy nie mogą dyżurować? Czy można polecić dyżur w zadaniowym czasie pracy?
• Jak poprawnie zaewidencjonować dyżur?
• Jak zrekompensować dyżur i kiedy rekompensata dyżuru nie przysługuje?

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 350 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
08.12.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników