Szkolenia

„Zakres zmian w prawie związanych z nową ustawą inwestycyjną dla pracowników organów jednostek samorządowych”

Adres:
Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1
Trener:

Adam Kudyk - prowadzący szkolenia z zakresu prawa i obrotu nieruchomościami Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Były wspólnik Kancelarii Prawnej i Obrotu Nieruchomościami „Czernecki – Kudyk” s.c. w Krakowie, obecnie właściciel Firmy Adam Kudyk Consulting Nieruchomości, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., nr licencji 221, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

Termin:
07 maj 2018 08:00-15:00
Opis szkolenia:
  1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy uregulowany w nowej ustawie inwestycyjnej – zmiany w przepisach prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Wprowadzenie nowej formuły projektu budowlanego – podział projektu na część inwestycyjną i techniczną wraz nowymi przepisami dotyczącymi wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  3. Zmiany związane z zakresem odstępstw od warunków technicznych jaki powinny odpowiadać obiekty budowlane, formy ich wydawania, terminu ich realizacji.
  4. Zmiany w zakresie ustalania prawa do nieruchomości oraz adresów osób uprawnionych oraz skutków doręczeń na adresy wskazane w ewidencji, wprowadzenie zawiadomień w formie obwieszczeń organów administracyjnych.
  5. Nowe instrumenty planistyczne OZI - obszary zintegrowanego zainwestowania – zasady i tryb ich ustalanie oraz znaczenie dla rozwoju gmin wraz z prawem pierwokupu nieruchomości położonych w strefach OZI na rzecz gmin.
  6. Nowe pojęcia wprowadzone do ustawy jak obszary zabudowane, zmiany związane z dopuszczalnością zabudowy zagrodowej oraz zasad realizacji obiektów w przypadku braku planów miejscowych.
  7. Nowa instytucja wprowadzona do przepisów planistycznych – umowa inwestycyjna zawierana pomiędzy JST a inwestorem prywatnym - forma, zasady i tryb zawierania umów inwestycyjnych i ich skutki prawne i faktyczne dla JST.
  8. Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy – zmiana katalogu osób uprawnionych i terminu obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy oraz zasad zawieszania postępowań związanych z wydaniem decyzji WZ przez gminy.

 

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 360 zł netto (tj. 442,80 zł brutto w tym 23% VAT)  i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz wyżywienie.

Nasze szkolenia objęte są normą ISO 9001:2008.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
25.04.2018
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


Lista uczestników