Szkolenia

„Ocena ofert przetargowych w praktyce”

Adres:
Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.
Trener:

Prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak

Termin:
06 paź 2017 08:00-15:00
Opis szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę potrzebną przy realizacji zamówień publicznych.

 Tematyka szkolenia:

 1. Wymagania dotyczące oferty przetargowej.
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej a umowa finalna.
 3. Zasady kształtowania kryteriów oceny ofert, rola kryteriów pozacenowych.
 4. Ustalenie właściwej wagi dla każdego kryterium pozacenowego, kwestie techniczno – prawne.
 5. Granice dopuszczalności zastosowania ceny jako jedynego kryterium  wyboru oferty.
 6. Poszukiwanie odpowiednich pozacenowych kryteriów oceny ofert:
  • kryteria kosztowe,
  • kryteria jakościowe,
  • kryteria związane z warunkami odpowiedzialności,
  • kryterium serwisu dodatkowego,
  • skrócenie terminu realizacji zamówienia jako kryterium wyboru oferty,
  • organizacja, kwalifikacje i doświadczenie personelu jako kryterium wyboru oferty,
  • kryteria społeczne,
  • kryteria środowiskowe,
  • pozostałe kryteria wyboru oferty.
 1. Otwarcie ofert w nowym ujęciu.
 2. Wstępne badanie ofert, poprawianie omyłek.
 3. Przegląd podstaw odrzucenia oferty w świetle art. 89 ust. 1 Pzp.
 4. Problem rażąco niskiej ceny.
 5. Wybór oferty najkorzystniejszej – obowiązek zawarcia umowy finalnej.
 6. Pozostałe zagadnienia, wyjaśnianie wątpliwości.
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 450 zł netto (tj. 553,50 zł brutto w tym 23% VAT) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz wyżywienie.
Nasze szkolenia objęte są normą ISO 9001:2008.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
27.09.2017
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


Lista uczestników