Concentration magnitude assuming 11% content of oxygen in flue gases (mg/m3), on average in 30 minutes

Data of:
24.10.2021 21:00
Line 1

Dust

0.000  mg/m3
Emission limit value: 30 mg/m3

Hydrogen Chloride

1.500  mg/m3
Emission limit value: 60 mg/m3

Hydrogen Fluoride

0.000  mg/m3
Emission limit value: 4 mg/m3

Sulphur dioxide

13.200  mg/m3
Emission limit value: 200 mg/m3

Carbon monoxide

14.500  mg/m3
Emission limit value: 100 mg/m3

Nitric oxide

136.300  mg/m3
Emission limit value: 400 mg/m3

Total organic carbon

0.000  mg/m3
Emission limit value: 20 mg/m3
Line 2

Dust

0.000  mg/m3
Emission limit value: 30 mg/m3

Hydrogen Chloride

0.000  mg/m3
Emission limit value: 60 mg/m3

Hydrogen Fluoride

0.020  mg/m3
Emission limit value: 4 mg/m3

Sulphur dioxide

19.600  mg/m3
Emission limit value: 200 mg/m3

Carbon monoxide

9.200  mg/m3
Emission limit value: 100 mg/m3

Nitric oxide

109.200  mg/m3
Emission limit value: 400 mg/m3

Total organic carbon

0.000  mg/m3
Emission limit value: 20 mg/m3
Standardy Emisyjne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860) z późn. zm.
Ekospalarnia Kraków