Concentration magnitude assuming 11% content of oxygen in flue gases (mg/m3), on average in 30 minutes

Data of:
12.11.2019 06:30
Line 1

Dust

0.830  mg/m3
Emission limit value: 30 mg/m3

Hydrogen Chloride

0.100  mg/m3
Emission limit value: 60 mg/m3

Hydrogen Fluoride

0.020  mg/m3
Emission limit value: 4 mg/m3

Sulphur dioxide

0.500  mg/m3
Emission limit value: 200 mg/m3

Carbon monoxide

4.200  mg/m3
Emission limit value: 100 mg/m3

Nitric oxide

155.800  mg/m3
Emission limit value: 400 mg/m3

Total organic carbon

0.000  mg/m3
Emission limit value: 20 mg/m3
Line 2

Dust

0.910  mg/m3
Emission limit value: 30 mg/m3

Hydrogen Chloride

0.100  mg/m3
Emission limit value: 60 mg/m3

Hydrogen Fluoride

0.000  mg/m3
Emission limit value: 4 mg/m3

Sulphur dioxide

9.600  mg/m3
Emission limit value: 200 mg/m3

Carbon monoxide

9.800  mg/m3
Emission limit value: 100 mg/m3

Nitric oxide

130.000  mg/m3
Emission limit value: 400 mg/m3

Total organic carbon

0.300  mg/m3
Emission limit value: 20 mg/m3
Standardy Emisyjne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2018 poz. 680) z późn. zm.
Ekospalarnia Kraków