Concentration magnitude assuming 11% content of oxygen in flue gases (mg/m3), on average in 30 minutes

Data of:
17.09.2019 08:00
Line 1

Dust

0.820  mg/m3
Emission limit value: 30 mg/m3

Hydrogen Chloride

5.500  mg/m3
Emission limit value: 60 mg/m3

Hydrogen Fluoride

0.010  mg/m3
Emission limit value: 4 mg/m3

Sulphur dioxide

19.700  mg/m3
Emission limit value: 200 mg/m3

Carbon monoxide

8.200  mg/m3
Emission limit value: 100 mg/m3

Nitric oxide

136.700  mg/m3
Emission limit value: 400 mg/m3

Total organic carbon

0.100  mg/m3
Emission limit value: 20 mg/m3
Line 2

Dust

0.960  mg/m3
Emission limit value: 30 mg/m3

Hydrogen Chloride

2.800  mg/m3
Emission limit value: 60 mg/m3

Hydrogen Fluoride

0.010  mg/m3
Emission limit value: 4 mg/m3

Sulphur dioxide

16.200  mg/m3
Emission limit value: 200 mg/m3

Carbon monoxide

8.000  mg/m3
Emission limit value: 100 mg/m3

Nitric oxide

129.700  mg/m3
Emission limit value: 400 mg/m3

Total organic carbon

0.300  mg/m3
Emission limit value: 20 mg/m3
Standardy Emisyjne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2018 poz. 680) z późn. zm.
Ekospalarnia Kraków