Aktualności

2018 – dobry rok dla krakowskiej Ekospalarni

Początek Nowego Roku sprzyja podsumowaniom. Instalacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w 2018 roku pracowała efektywnie, przekształcając odpady komunalne z terenu Krakowa w energię elektryczną i cieplną. Warto zaznaczyć, że podobnie jak w poprzednich latach, w ubiegłym roku możliwość zwiedzania Ekospalarni cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – w 2018 roku odwiedziło nas blisko 6,5 tysiąca osób!

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zakład przekształcił w energię elektryczną i cieplną 219 951,140 ton odpadów. W tym samym czasie Ekospalarnia wytworzyła i wyprowadziła do sieci 57 062,811 MWh energii elektrycznej i 817 080 GJ energii cieplnej – to tyle, ile zaplanowano w planie rocznym Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. W 2018 roku zakład wyprodukował o 2,4 % więcej energii elektrycznej i o 4,5% więcej energii cieplnej niż w analogicznym okresie 2017 r. Wzrost wyprodukowanych i sprzedanych ilości energii jest efektem optymalizacji pracy poszczególnych elementów instalacji.

- Praca Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów jest zadowalająca, instalacja działa dobrze. Zawsze jednak można wprowadzić kolejne inwestycje i ulepszenia –rozważamy realizację projektu dodatkowej instalacji służącej do odzysku ciepła ze spalin, której zadaniem będzie zwiększenie ogólnej sprawności zakładu. Projekt jest innowacyjny, dlatego wymaga szczegółowych analiz technicznych, proceduralnych, a także finansowych. W tym roku zdecydujemy czy, a jeżeli tak, to kiedy będziemy go realizować – prognozuje Tadeusz Trzmiel, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie.

Warto zaznaczyć, że w zakładzie została zastosowana bardzo nowoczesna instalacja spełniająca wymagania tzw. najlepszych dostępnych technik (ang. BAT - Best Available Techniques), gwarantująca zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska. Co istotne, Ekospalarnia spełnia wszystkie standardy określone prawem, które są zdecydowanie bardziej rygorystyczne wobec obiektów termicznego przekształcania odpadów, niż wobec obiektów energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Energia elektryczna wyprodukowana w zakładzie w 2018 r. w części została uznana za energię zieloną. KHK S.A. jako pierwszy operator spalarni w Polsce podjął wyzwanie związane z przygotowaniem metodyki oraz przystąpieniem do badań odpadów i opracowywaniem wniosków o przyznanie świadectw pochodzenia energii wytworzonej w procesie termicznego przekształcania odpadów. Warto dodać, że dzięki Ekospalarni Kraków sprostał standardom ekologicznym i prawnym obowiązującym w Unii Europejskiej. Radykalnie ograniczył składowanie odpadów oraz zwiększył swoje bezpieczeństwo energetyczne. Dzięki Ekospalarni udało się ograniczyć emisję metanu do środowiska, a koszt utylizacji odpadów jest zdecydowanie niższy niż ich składowanie. Tym samym w trosce o budżety domowe mieszkańców Krakowa udało się uniknąć podwyżki cen odbioru odpadów.

Przypomnijmy, że w Ekospalarni działa ścieżka edukacyjna, której zwiedzanie cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród mieszkańców Krakowa jak i gości z Polski i zagranicy. W minionym roku zakład odwiedziło blisko 6,5 tys. osób. Wynik jest tym bardziej satysfakcjonujący, że temat termicznego przekształcania odpadów nie należy do najłatwiejszych. Dzięki ścieżce edukacyjnej zwiedzający - mieszkańcy Krakowa, ale nie tylko oni, bo na co dzień zakład odwiedzają także studenci wyższych uczelni, goście z innych miast w Polsce oraz z zagranicy, mogą zobaczyć, że eksploatacja Ekospalarni odbywa się z najwyższą dbałością o otaczające nas środowisko, stosowane są najlepsze dostępne techniki, a każdy, kto przyjeżdża do zakładu może na żywo zaobserwować, że jest on innowacyjny, a procedury postępowania z odpadami są zgodne z obowiązującym prawem. Na zwiedzanie Ekospalarni (grupy zorganizowane – zwiedzanie w każdy wtorek, osoby indywidualne – w każdy pierwszy wtorek miesiąca) można zapisać się przez cały rok korzystając z formularza dostępnego na stronie www.khk.krakow.pl.