Kontakt


khk khk

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
z siedzibą przy ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków, 
wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006301, 
będący płatnikiem VAT o numerze NIP: 679-18-62-817

BDO: 000007808

telefon: 12 269 15 05, faks:  12 395 77 34

e-mail: biuro[at]khk.krakow.pl

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

Kontakt dla mediów

telefon: 12 395 77 20, faks: 12 395 77 34

e-mail: media[at]khk.krakow.plekospalarania kraków ekospalarania kraków


Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

31-981 Kraków, ul. Jerzego Giedroycia 23

telefon: 12 395 77 20

faks:  12 395 77 34

e-mail: biuro[at]khk.krakow.pl

 

 

Kontakt ws. ścieżki edukacyjnej

telefon: 12 395 77 32

e-mail: edukacja[at]khk.krakow.pl