EKOSPALARNIA oznacza:
Mniej odpadów
Więcej zielonej energii
Ochronę środowiska
Sprawdzone rozwiązania
Ścieżka edukacyjna

Ścieżka edukacyjna przybliża najważniejsze części procesu termicznego przekształcania odpadów

Przywóz i rozładunek odpadów do bunkra
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych
Oczyszczanie spalin
Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
Zagospodarowanie odpadów procesowych
Grupy zorganizowane
Osoby indywidualne

Zakład wyposażony jest w nowoczesną instalację oczyszczania spalin spełniającą rygorystyczne normy dotyczące emisji do powietrza.

Proces oczyszczania spalin składa się z następujących etapów:

  • Odazotowanie spalin
  • Oczyszczanie spalin metodą półsuchą
  • Odpylanie spalin

 

 

Standardy Emisyjne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Dzień
19.07.2024
Godzina
10:00