Aktualności

25 dębów z okazji 25-lecia Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA

27 maja samorządowcy na czele z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, byli i obecni prezesi oraz pracownicy spółki zasadzili 25 dębów dla upamiętnienia jubileuszu 25-lecia Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Każde z zasadzonych drzew jest symbolem wysiłku i osiągnięć możliwych dzięki współpracy spółek komunalnych Krakowa, w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

- Cieszę się, że możemy dzisiaj spotkać się w tym miejscu, aby uczcić jubileusz bardzo ważnej w naszym mieście instytucji – Krakowskiego Holdingu Komunalnego, właśnie w taki sposób, sadząc te piękne, szlachetne dęby. Powołanie w 1996 roku KHK SA i utworzenie podatkowej grupy kapitałowej było wydarzeniem nietuzinkowym, niepowtarzalnym i – w perspektywie czasu – przynoszącym miastu wymierne, znaczące korzyści. Gratuluję wszystkim tym, którzy przez lata sprawili, że ten unikatowy w skali Polski sposób wspólnego rozliczania podatków przez instytucje samorządowe mógł być kontynuowany dla dobra Krakowa i jego mieszkańców. Cieszę się także, że z czasem Krakowski Holding Komunalny rozwinął swoją działalność, otwierając się na coraz to nowe projekty – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Jak powiedział prezes Zarządu KHK SA Tadeusz Trzmiel, obchodzony w tym roku jubileusz to niezwykle ważne i wyjątkowe wydarzenie zarówno dla osób związanych z KHK, ale także dla Krakowa. – Świętujemy dziś jubileusz 25-lecia powstania KHK. W jednym miejscu spotkali się byli i obecni prezydenci i wiceprezydenci, byli i obecni prezesi KHK SA. Chcemy przez to pokazać, że polityka kontynuacji dobrych projektów jest polityką ze wszech miar właściwą i przynoszącą bardzo dobre efekty.

W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy Krakowa, byli i obecni radni i prezesi KHK SA, pomysłodawcy powołania podatkowej grupy kapitałowej, prezesi i przedstawiciele spółek grupy kapitałowej: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA, Wodociągów Miasta Krakowa SA oraz Areny Kraków SA.

- Podsumowując 25 lat funkcjonowania szeroko pojętej gospodarki komunalnej, której KHK SA oraz spółki grupy kapitałowej są bardzo ważną częścią, nie sposób oprzeć się przeświadczeniu o ogromnym skoku cywilizacyjnym w tym obszarze życia miasta. Mieszkańcy Krakowa, będąc beneficjentami podejmowanych przez miasto wysiłków otrzymują wysokiej jakości usługi komunalne, które podlegają stałej ewaluacji i modernizacji. Otwarcie się na nowe zagadnienia związane z dążeniem do samowystarczalności energetycznej spółek grupy Krakowskiego Holdingu Komunalnego opartej na odnawialnych źródłach energii wpisuje się natomiast w ogólnoświatowy trend walki z niską emisją i dbałości o jakość otaczającego nas środowiska. Te zasadzone właśnie dęby są również dowodem tej troski – powiedział Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

Warto dodać, że miejsce, w którym zasadzone zostały dęby jest nieprzypadkowe. To obszar zarządzany przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości, który już teraz staje się miejscem odpoczynku, spacerów i rekreacji dla krakowian. - To nowy teren dla mieszkańców, który będzie się rozwijał. Tutaj powstanie nowa dzielnica miasta – zostaną wybudowane biurowce, centrum usługowe, mieszkania. Powstanie także enklawa dla rodzin z dziećmi, osób lubiących sport i rekreację. Posadzone dzisiaj przez nas dęby na pewno stworzą doskonałą atmosferę do przebywania na łonie natury – dodał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

 

***

 Dęby zasadzili:

 1. prof. Jacek Majchrowski
  Prezydent Miasta Krakowa
 2. Tadeusz Trzmiel
  Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie. Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej RMK, która stworzyła koncepcję podatkowej grupy kapitałowej KHK. W latach 2002-2018 był I Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
 3. Jakub Bator
  Członek Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie. Dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.
 4. Andrzej Bąbaś
  Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w latach 2004-2007.
 5. Stanisław Bisztyga
  Współtwórca koncepcji Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.
 6. Tadeusz Freisler
  Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w latach 1996-2004.
 7. Marek Jaglarz
  Członek Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w latach 2001-2003. W latach 2007-2010 prezes Zarządu KHK SA.
 8. Bogusław Kośmider
  Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Autor koncepcji Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.
 9. Stanisława Kozanecka
  Pracownik KHK SA od początku istnienia spółki.
 10. Krzysztof Kowal
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KHK SA.
 11. Stanisław Kuta
  Współtwórca koncepcji Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie. Radny Miasta Krakowa w latach 1994-1998. Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej RMK, która stworzyła koncepcję podatkowej grupy kapitałowej KHK.
 12. Józef Lassota
  Prezydent Miasta Krakowa w latach 1992-1998.
 13. Marian Łyko
  Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.
 14. Ryszard Langer
  Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w latach 2013-2018. W latach 1999-2017 prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA.
 15. Małgorzata Marcińska
  Prezes Zarządu Areny Kraków SA. Wiceprezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie w latach 2004-2013.
 16. Stanisław Moryc
  Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Radny Miasta Krakowa.
 17. Grzegorz Ostrzołek
  Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie. W latach 2010-2013 pełnił funkcję prezesa Zarządu KHK SA.
 18. Krzysztof Pakoński
  Doprowadził do utworzenia Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA i podatkowej grupy kapitałowej. Członek Rady Nadzorczej Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w latach 1998-1999.
 19. Sławomir Pietrzyk
  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
 20. Tomasz Sakłak
  Przedstawiciel pracowników Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.
 21. Wacław Skubida
  Członek Rady Nadzorczej Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA. W 2018 roku został oddelegowany do wykonywania obowiązków prezesa Zarządu KHK SA.
 22. Urszula Sobota
  Pracownik KHK SA od początku istnienia spółki.
 23. Rafał Świerczyński
  Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie
 24. Tadeusz Tatara
  W latach 1999-2009 członek Rady Nadzorczej Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA. Od 2013 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej KHK SA.
 25. Piotr Ziętara
  Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa SA.