Aktualności

Ćwiczenia straży pożarnej

80 strażaków i 20 zastępów pożarniczych uczestniczyło 24 listopada w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na terenie Ekospalarni w Krakowie. Ćwiczenia prowadzone były w związku z realizacją „Planu ćwiczeń oddziałów i pododdziałów MBO na rok 2016 dla województwa małopolskiego pod nazwą „SPALARNIA 2016” i miały na celu praktyczne skoordynowanie działań służb mundurowych w warunkach awaryjnych na ewentualność powstania zagrożenia.

Część praktyczna manewrów składała się z 3 hipotetycznych epizodów. Pierwszy to pożar odpadów w bunkrze, do którego doszło w wyniku procesów endotermicznych. Podczas tego ćwiczenia nastąpiło zadymienie części zakładu, w której przebiega ścieżka edukacyjna. Na tym odcinku prowadzona była ewakuacja uczestników wycieczki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa do punktu zbornego. Drugie zdarzenie to epizod chemiczny. Nastąpił symulowany wyciek mocznika w okolicach silosu. Ćwiczenia zostały przeprowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu do działań chemicznych przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Ostatnim etapem ćwiczeń taktycznych był epizod wysokościowy, podczas którego prowadzona była akcja ewakuacji osoby nieprzytomnej znajdującej się na wysokości 15 m na instalacji systemu oczyszczania spalin budynku procesowego. Wspierana była ona przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego. Wydarzenie poprzedzone było szkoleniem teoretycznym personelu. Nad właściwym przebiegiem oraz bezpieczeństwem prowadzonej akcji czuwali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa.