Aktualności

Delegacja z Republiki Mołdawii z wizytą w Ekospalarni

Burmistrzowie miast, samorządowcy, przedstawiciele Ministerstw Finansów i Rozwoju Regionalnego Republiki Mołdawii oraz Stowarzyszenia Banków Mołdawskich odwiedzili krakowską Ekospalarnię. Delegacja przebywa z wizytą studyjną w Polsce w ramach programu wsparcia dla samorządów lokalnych „Moja Społeczność” Z gośćmi spotkał się Tadeusz Trzmiel, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.

- Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów stał się nie tylko jedną z architektonicznych wizytówek Krakowa, ale także modelowym tego typu zakładem, do którego samorządowcy i przedstawiciele biznesu z całej Polski i z zagranicy przyjeżdżają po wiedzę i doświadczenie. Krakowską Ekospalarnię w środowisku osób związanych z gospodarką komunalną po prostu warto znać. To dla nas bardzo ważne, że po raz kolejny Kraków i inwestycja do niego należąca jest wzorcem do naśladowania. Było nam bardzo miło gościć u nas delegację z Republiki Mołdawii – skomentował prezes Tadeusz Trzmiel.

Strategicznym partnerem wizyty delegacji z Mołdawii w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem wizyty jest zapoznanie się z polskimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie długoterminowego planowania inwestycji finansowych i kapitałowych w kontekście efektywnej identyfikacji, przygotowania i finansowania priorytetowych projektów inwestycyjnych na poziomie gminy. Pobyt w krakowskiej Ekospalarni był prezentacją praktycznego przykładu - studium przypadku w zakresie planów strategicznych gmin i zapewnienia realizacji priorytetowych projektów inwestycyjnych.