Aktualności

Ekospalarnia miejscem ćwiczeń taktyczno-bojowych Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 6 listopada na terenie krakowskiej Ekospalarni odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe Państwowej Straży Pożarnej pod tytułem „Spalarnia 2017”. Uczestniczyło w nich 60 strażaków i 15 zastępów pożarniczych a także 20 kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ćwiczenia odbyły się w ramach „Planu Ćwiczeń Powiatowych z wykorzystaniem pododdziałów Małopolskiej Brygady Odwodowej na rok 2017”.

- Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej odbyły się na terenie krakowskiej Ekospalarni już po raz drugi. Bardzo zależy nam na tym, aby wszyscy, zarówno goście przebywający na terenie Zakładu, jak i pracownicy, mogli czuć się bezpiecznie będąc pod opieką dobrze przeszkolonej załogi i strażaków, którzy po ubiegłorocznych ćwiczeniach świetnie odnajdują się w naszym Zakładzie– tłumaczy Jakub Bator, dyrektor ZTPO.

Część teoretyczna ćwiczeń, tzw. gra sztabowa odbyła się w dniu 3 listopada i miała na celu m. in. omówienie założeń i celów planowanych działań, przeanalizowanie ich scenariusza, sprawdzenie możliwości ich przeprowadzenia w założonym kształcie oraz zapoznanie się z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Zakładu, prowadzonym procesem technologicznym oraz potencjalnymi zagrożeniami.

Część praktyczna ćwiczeń taktyczno-bojowych „Spalarnia 2017” składała się z dwóch epizodów. Pierwszy z nich to pożar odpadów w bunkrze, do którego doszło w wyniku procesów endotermicznych. Pożar zauważył operator suwnicy, który powiadomił Głównego Dyspozytora Zakładu, a ten z kolei przekazał informację do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. O zdarzeniu powiadomieni zostali także Komendant Miejski PSP w Krakowie oraz Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. W działaniach ratowniczo-gaśniczych udział wzięło 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Podczas zainscenizowanego pożaru wystąpiła konieczność ewakuowania ze ścieżki edukacyjnej grupy kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którzy w tym dniu zwiedzali Ekospalarnię.

Drugim epizodem ćwiczeń była ewakuacja pracownika, który podczas ewakuacji wpadł do bunkra na odpady. W akcji ratowniczej wzięła udział Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego SGRWys „Kraków 3”. Tę wyjątkową grupę tworzą ratownicy wysokościowi, którzy przeszli wielostopniowe szkolenie z zakresu technik alpinistycznych oraz wykorzystania w działaniach ratowniczych m. in. śmigłowców. Będąc członkami SGRWys ratownicy stale doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje. Tym razem jako poligon ćwiczebny wspomnianej grupy posłużył rejon bunkra ze składowanymi odpadami, a rolę poszkodowanego pełnił manekin ćwiczebny. – Ratownicy wybrali najbezpieczniejszą metodę wydobycia z bunkra poszkodowanego. Wyszli na najwyższe piętro i z poziomu suwnic zbudowali stanowiska wysokościowe i opuścili się na linach do bunkra, gdzie znajdował się poszkodowany. Ratownicy bez problemu wydobyli go na zewnątrz – tłumaczył kapitan Bartłomiej Rosiek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Funkcję Kierującego Działaniem Ratowniczym pełnił Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ds. operacyjnych brygadier Andrzej Nowak. Oprócz wspomnianej wcześniej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego, działania gaśnicze na terenie Ekospalarni prowadziły zastępy ratowniczo – gaśnicze z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 4,JRG nr 5, JRG SA PSP oraz JRG 6 w Krakowie.

Na miejscu, w trakcie przeprowadzonych ćwiczeń został utworzony sztab komendanta miejskiego PSP, którego skład stanowili funkcjonariusze Wydziałów Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz dodatkowo przedstawiciele Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, wspomagający pracę sztabu w zakresie udzielania informacji o możliwych zagrożeniach napotkanych podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Nad właściwym przebiegiem oraz bezpieczeństwem prowadzonej akcji czuwali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa.