Aktualności

Ekospalarnia nominowana do Europejskiej Nagrody Architektonicznej

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarnia) jest jednym z 10 polskich budynków nominowanych w tegorocznej edycji tej prestiżowej, Europejskiej Nagrody Architektonicznej im. Miesa van der Rohe. Sama nominacja jest dużym sukcesem i cieszy tym bardziej, że rzadko przy przyznawaniu tego typu nagród bierze się pod uwagę obiekty przemysłowe.

Projekt Ekospalarni wyłoniono w 2010 r. w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Zwycięską pracę przygotowali Michał Teller z pracowni Teller Architekci, Filip Łapiński pracownia Łapiński Architekci, Bogusław Wowrzeczka z Manufaktury nr 1 i Jakub Baczyński z PROCHEM S.A. Architekci przy tworzeniu projektu inspirowali się tradycyjnym sposobem uprawy ziemi tzw. trójpolówką, odzwierciedlając na elewacjach budynku pasy różnokolorowych traw i zbóż, charakterystyczne dla pejzażu polskich pól. Bryła Ekospalarni wpisuje się przestrzennie i kompozycyjnie w otoczenie krajobrazowo-przyrodnicze. Tak dobrana kolorystyka i forma elewacji podkreśla istotę ekologicznych aspektów kształtowania architektury.

Nagroda imienia Miesa van der Rohe fundowana jest przez Komisję Europejską oraz Fundację Miesa van der Rohe. Przyznawana od 1987 roku nagroda ma podkreślać znaczenie wkładu europejskich architektów w rozwój nowych idei i technologii we współczesnym rozwoju urbanistycznym. Nominacje zgłaszają eksperci z Europy, krajowe stowarzyszenia architektów zrzeszone w ramach Rady Architektów Europy oraz komitet doradczy nagrody. Na liście kandydatów do nagrody znalazło się 365 budynków z całej Europy, jury wybierze z niej 40 najlepszych, a w kwietniu 2017 ogłosi zwycięzcę tegorocznej edycji.