Aktualności

Ekospalarnia w czołówce najlepszych inwestycji w kraju

Ekospalarnia w Krakowie znalazła się w gronie zwycięzców piątej edycji ogólnokrajowego konkursu Top Inwestycje Komunalne 2016. Celem plebiscytu było wyłonienie 10 najlepszych i najbardziej strategicznych oraz prestiżowych inwestycji komunalnych w Polsce.

Zwycięzców ogólnopolskiego konkursu wyłoniła rada konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz czytelnicy serwisu portalsamorzadowy.pl.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dni 19 maja.

Przyznana nagroda nie jest pierwszym tak prestiżowym wyróżnieniem. Przypomnijmy, że na początku roku, nasz zakład otrzymał tytuł Lidera Małopolski 2015 w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie roku” w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Uruchomiona 3 grudnia 2015 roku Ekospalarnia, zlokalizowana na obszarze Nowej Huty zapewnia odzysk energii zawartej w odpadach i jej produkcję w kogeneracji, czyli zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej. Energia uzyskiwana ze spalania odpadów jest energią odnawialną tzw. „zieloną energią”.

Dzięki największej proekologicznej inwestycji, Kraków sprostał standardom prawnym w zakresie ochrony środowiska obowiązującym w Unii Europejskiej ograniczając tym samym radykalnie składowanie odpadów i zwiększając swoje bezpieczeństwo energetyczne.

Całkowity koszt realizacji projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” znajdującego się na liście Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 wynosi ok. 673 mln zł netto (ok. 826 mln zł brutto). Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności udzielone na realizację projektu wynosi ok. 372 mln zł (czyli ok. 55% kosztów kwalifikowanych) na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 20 kwietnia 2011 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wkład własny KHK S.A. w kwocie ok. 301 mln zł został pokryty ze środków własnych i pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 298 mln zł udzielonej na zasadach preferencyjnych.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2016 to inicjatywa Grupy PTWP – organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl.