Aktualności

Fotowoltaika na dachu Ekospalarni

Na dachu budynku administracyjno-edukacyjnego krakowskiej Ekospalarni zostały zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. Wytworzony dzięki energii słonecznej prąd zostanie przeznaczony na potrzeby zasilania budynku. Fotowoltaika to kolejne już, alternatywne, odnawialne źródło energii produkowanej w Ekospalarni. Warto bowiem przypomnieć, że część energii wytwarzanej w wyniku termicznego przekształcania odpadów jest energią zieloną.

W ramach pilotażowego projektu, pod koniec kwietnia zamontowano 92 ogniwa solarne o łącznej mocy 28,06 kWp (kilowatopików), co pozwoli na uzyskanie 32690 kWh prądu rocznie. Pilotaż prowadzony w Ekospalarni jest odpowiedzią na wyzwania miasta związane z prowadzeniem szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej.

- Podjęte przez KHK SA działania zasygnalizowaliśmy podczas seminarium „Gospodarka niskoemisyjna Miasta Krakowa”, które odbyło się w marcu tego roku. Rozmawialiśmy wtedy o sposobach na ograniczenie niskiej emisji w mieście oraz o wdrożeniu wysokich technologii w plany rozwojowe spółek komunalnych. Według prognoz, do roku 2050 energetyka słoneczna stanie się główną pozycją w wykorzystaniu źródeł energii. Dlatego ogniwa fotowoltaiczne pojawiają się już teraz w Krakowskim Holdingu Komunalnym, a wkrótce znajdą się również na obiektach pozostałych spółek miejskich – zaznacza Tadeusz Trzmiel, prezes KHK SA.

Energetyka słoneczna jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu. Popularność układów fotowoltaicznych, wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej promieniowanie słoneczne, rośnie z roku na rok.

Warto przypomnieć, że fotowoltaika to dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Za sprawą działania specjalnych paneli i przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego, z promieni słonecznych wytwarzany jest prąd.