Aktualności

Jakub Bator wiceprzewodniczącym CEWEP

Jakub Bator, członek Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., dyrektor krakowskiej Ekospalarni, został wybrany wiceprzewodniczącym CEWEP - konfederacji europejskich zakładów odzysku energii z odpadów (Confederation of European Waste-to-Energy Plants). Wyboru dokonało 12 września br. walne zgromadzenie CEWEP.

CEWEP jest stowarzyszeniem już od 15 lat reprezentującym na szczeblu europejskim zakłady termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii. Zrzesza około 400 zakładów z 22 krajów, m.in. Niemiec, Austrii, Danii, Szwecji, Belgii, Holandii, Francji, Włoch, Polski.

Członkostwo w CEWEP jest podkreśleniem ustawicznego dążenia instalacji spalających odpady z odzyskiem energii do zapewnienia wysokich standardów ekologicznych, minimalizowania szkodliwych emisji dzięki zastosowaniu Najlepszych Dostępnych Technik (BAT- Best Available Techniques) oraz do efektywnego wytwarzania energii z materiałów niezdatnych do wykorzystania w inny sposób.

Spalarnie odpadów z odzyskiem energii pełnią zasadniczą rolę w realizacji zrównoważonego zintegrowanego zarządzania odpadami. Nie tylko zajmują się odpadami nie nadającymi się już do recyklingu przekształcając je w energię ale również odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu gospodarki w obiegu zamkniętym.