Aktualności

Jeszcze więcej energii z odpadów

Po corocznym, planowym przeglądzie technicznym, który właśnie dobiegł końca, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów rusza pełną mocą przekształcając odpady komunalne z Krakowa w energię elektryczną i cieplną. Dzięki bardziej ujednoliconemu składowi odpadów i optymalizacji pracy instalacji produkcja energii wzrasta - to ważne, bo jej część to energia odnawialna.

W związku z wprowadzonym nowym sposobem segregacji oraz dobrą współpracą z zarządzającym systemem gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie, strumień odpadów trafiający do ZTPO został ujednolicony, co znacząco wpływa na stabilność pracy Zakładu i zwiększenie produkcji energii. Warto przypomnieć, że obowiązujące od 1 kwietnia tego roku nowe przepisy w zakresie segregacji odpadów, wynikały z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej a także z potrzeby ujednolicenia zasad segregacji na terenie całego kraju.

               Optymalizacja instalacji to nie jedyny sposób na zwiększenie produkcji energii. - Aby uzyskać więcej energii cieplnej i elektrycznej, znacznie podnieść sprawność energetyczną Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, ograniczyć zużycie wody potrzebnej do procesu technologicznego oraz jeszcze bardziej ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, Zarząd KHK S.A. prowadzi prace związane z analizą techniczną, inwestycyjną i środowiskową instalacji odzysku ciepła ze spalin – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK S.A. Jak wyjaśnia, układ odzysku ciepła ze spalin jest sprawdzonym rozwiązaniem technicznym, a w Europie pracuje kilkadziesiąt podobnych mechanizmów, głównie w krajach skandynawskich. W Polsce funkcjonują co najmniej trzy instalacje odzysku ciepła z kondensacji pary zawartej w spalinach, np. w Rzeszowie. Pracują one z dużym powodzeniem osiągając założone parametry. - Ponieważ realizacja projektu jest rozważana w perspektywie kilku najbliższych lat, będziemy starać się pozyskać na tę inwestycję środki zewnętrzne.

               Warto przypomnieć, że KHK S.A., właściciel i operator Ekospalarni, podobnie jak inne spółki miejskie, w których aż 30% zużywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, stawia na produkcję energii zielonej. W kwietniu tego roku na budynku administracyjno – biurowym Ekospalarni, w ramach programu pilotażowego zamontowano 92 ogniwa solarne o łącznej mocy 28,06 kWp (kilowatopików), co pozwoli na uzyskanie 32690 kWh prądu rocznie. Wytworzony dzięki energii słonecznej prąd jest przeznaczany na potrzeby zasilania budynku.