Aktualności

KHK na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

14-15 listopada pod hasłem „Rozwój-nowoczesność-przyszłość” odbył się Polski Kongres Przedsiębiorczości. To już 9. edycja tego wydarzenia.

 

Dwudniowy kongres odbył się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. W ponad 20 panelach dyskusyjnych udział wzięło ponad 200 prelegentów i blisko 2 tysiące uczestników. Zagadnienia poruszane w trakcie całego wydarzenia dotyczyły rozwoju nowych technologii, odnawialnych źródeł energii i przyszłości polskich miast, nie tylko w dobie kryzysu ale także w zakresie rozwijania nowych kierunków i możliwości. Kongresowi towarzyszyła przestrzeń targowa, na której nie zabrakło stoiska Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

Interesującym elementem programu Kongresu był panel dyskusyjny „Strategia gospodarki w obiegu zamkniętym”. W tej debacie poprowadzonej przez prof.  Joannę Kulczycką z Akademii Górniczo-Hutniczej, udział wzięli przedstawiciele wielu środowisk: Grzegorz Ostrzołek, wiceprezes KHK S.A., prof. Agnieszka Generowicz – Politechnika Krakowska, prof. Jan Taler – Politechnika Krakowska, prof. Marek Ściążko – AGH, Renata Deptała – dyrektor małopolskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dr Rafał Świerczyński – prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A.

Gospodarka w obiegu zamkniętym to zarządzanie procesami w taki sposób, by nie generować odpadów, to wyzwanie nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne. Jest to w ostatnim czasie priorytet wielu strategii i polityk przyjętych przez samorządy w całej Unii Europejskiej. Poruszając to zagadnienie nie zabrakło odniesień do funkcjonowania krakowskiej Ekospalarni:

 - W krakowskim Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów mamy do czynienia nie tylko z odzyskiem energetycznym, ale również odzyskiem surowców wtórnych. Do naszego zakładu dostarczane są odpady, które nie nadają się do powtórnego wykorzystania – zaznaczył G. Ostrzołek. – Mieszkaniec Krakowa, który wyrzuca zmieszane odpady komunalne ma szanse w naszym mieście uzyskać z nich energię elektryczną i cieplną – uzupełnił.

Przekształcając odpady produkując prąd i ciepło planujemy poszerzenie instalacji o aparaturę, dzięki której wyprodukować można wodór oraz ozon. Wodór będzie wykorzystywany do zasilania autobusów wodorowych zakupionych przez MPK Kraków w latach 2025-2026. Produkowany ozon będzie natomiast spożytkowany przez Wodociągi Miasta Krakowa do uzdatniania wody. Dzięki szerszemu spojrzeniu na znaczenie gospodarki w obiegu zamkniętym dostrzec można same plusy dla procesów zarządzania, ale przede wszystkim dla ochrony środowiska.