Aktualności

KHK SA członkiem Europejskiego Sojuszu Wodorowego

Krakowski Holding Komunalny SA dołączył do Europejskiego Sojuszu Wodorowego, inicjatywy Komisji Europejskiej, której celem jest przyspieszenie do roku 2030 działań na rzecz produkcji i wykorzystania wodoru jako paliwa produkowanego z wykorzystaniem technologii niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. Uczestnictwo KHK SA w Sojuszu doskonale wpisuje się w plany spółki dotyczące wypracowania technologii wytwarzania czystego, ekologicznego wodoru w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów, czyli w Ekospalarni Kraków.

- KHK SA w dominującym zakresie jest zainteresowany wytwarzaniem „zielonego” wodoru w oparciu o energię pochodzącą z odpadów komunalnych. Wytworzony wodór w ramach szerokiego wdrażania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym byłby wykorzystany między innymi jako napęd do śmieciarek lub autobusów komunikacji miejskiej. W kręgu naszego zainteresowania jest wytwarzanie ciepła z wodoru dla obszarów będących poza zasięgiem miejskiego systemu ciepłowniczego – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

Utworzenie Sojuszu jest jednym z kroków, jakie Unia Europejska podjęła, aby zbudować pozycję światowego lidera w produkcji i wykorzystaniu wodoru w przemyśle oraz systemie energetycznym. Jest także elementem dochodzenia do neutralności węglowej do roku 2050, co jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

Wodór to kluczowe paliwo alternatywne umożliwiające osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu i przejścia Europy na czystą energię. Ma kilka zastosowań energetycznych i nieenergetycznych, od przechowywania energii odnawialnej po napędzanie ciężkiego transportu. Może być także surowcem w energochłonnym przemyśle, takim jak hutnictwo czy przemysł chemiczny. - Co najważniejsze, wodór jest przyjazny dla klimatu, ponieważ podczas stosowania nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla. W ten sposób oferuje rozwiązanie pozwalające na dekarbonizację procesów przemysłowych i sektorów gospodarki, w których redukcja emisji CO2 jest zarówno pilna, jak i trudna do osiągnięcia – dodaje T. Trzmiel.

Najbliższe planowane działania European Clean Hydrogen Alliance (Europejskiego Sojuszu Wodorowego) to ustalenie programu inwestycyjnego i wsparcie rozwoju łańcucha wartości wodoru w całej Europie. Sojusz będzie odgrywał kluczową rolę
w ułatwianiu wdrażania działań związanych z nową europejską strategią dotyczącą wodoru, a w szczególności w programie inwestycyjnym. Plan branżowy szacuje inwestycje na 430 miliardów euro do 2030 roku. Będzie to również ważne w kontekście nowej strategii integracji systemu energetycznego.

 

***

European Clean Hydrogen Alliance skupia przemysł, krajowe i lokalne władze publiczne, społeczeństwo obywatelskie i inne zainteresowane strony. Jest mocno zakotwiczony w łańcuchu wartości wodoru, obejmującym wodór odnawialny i niskoemisyjny, od produkcji poprzez przesył do zastosowań związanych z mobilnością, przemysłem, energią i ogrzewaniem.

Sojusz jest otwarty dla wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych prowadzących działania na rzecz odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru, które są gotowe aktywnie przyczyniać się do realizacji celów określonych w deklaracji sojuszu.

Wśród aktualnych członków Sojuszu z Polski są m. in. Ministerstwo Środowiska i Klimatu, NFOŚiGW, Metropolia Górnośląsko Zagłębiowska, Solaris, PGiNG czy PKN Orlen.