Aktualności

KHK S.A. członkiem Rady Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie przystąpił do Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego. Członkostwo w Radzie otwiera nowe możliwości do współpracy świata nauki i biznesu. KHK S.A. znalazł się w prestiżowym gronie takich instytucji i firm jak Loża Małopolska Business Centre Club, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. czy koncern Hitachi.

Członkowie Rady mają wpływ na kształtowanie kompetencji przyszłych absolwentów, a także doskonalenie oferty dydaktycznej, poprzez uczestnictwo w tworzeniu programów kształcenia. Z punktu widzenia pracodawców nie mniej istotny jest dostęp do studentów, realizowany m. in. w formie warsztatów, akademii, a nawet zajęć dydaktycznych. Uczestnictwo w Radzie stwarza również możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych, a także dostęp do prestiżowej oferty studiów podyplomowych. Obszar współdziałania obejmuje ponadto badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, konferencje naukowe czy też realizację ekspertyz.