Aktualności

KHK S.A. dzieli się doświadczeniem

11 stycznia Jakub Bator, członek Zarządu KHK S.A. Wziął udział w spotkaniu podsumowującym nabór wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami”. W trakcie spotkania z mediami przedstawiciele NFOŚiGW oraz zaproszeni goście odpowiadali na pytania dziennikarzy i dzielili się swoją wiedzą ekspercką.

- Dzielimy się swoim doświadczeniem i aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskiej debacie na temat termicznego przekształcania odpadów. Dzięki inwestycjom w spalarnie znacznie zmniejszamy wykorzystywanie paliw kopalnych – zaznacza Jakub Bator. – Prowadzone inwestycje w krakowskiej spalarni, takie jak budowa instalacji odzysku ciepła ze spalin pozwalają nam być w czołówce tego typu zakładów w Polsce.  Krakowski Holding Komunalny S.A. dzięki swojej obecności w międzynarodowych stowarzyszeniach bierze aktywny udział w pracach nad korzystnymi rozwiązaniami dla całej branży – uzupełnia.

Dominik Bąk, wiceprezes zarządu NFOŚiGW, przedstawił dane, które wskazują, że wskaźnik wydajności spalarni w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca to 29 kg, podczas gdy w Niemczech wskaźnik ten wynosi 326 kg, we Francji 211 kg, w Szwecji 610 kg, a w Holandii 738 kg.

- Dlaczego instalacje odzysku energii z odpadów są ważne? Przede wszystkim są to instalacje, które pozwalają zgodnie z prawem i bezpiecznie dla środowiska zagospodarować frakcję palną odpadów, brak tego typu instalacji jest pożywką dla szarej strefy – podkreślał D. Bąk. Jak dodał, pozyskana w ten sposób energia może zaspokoić nawet do 10% zapotrzebowania na ciepło sieciowe.

Do NFOŚiGW wpłynęło 78 wniosków o dofinansowanie dotyczących budowy 39 instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Nabór projektów w zakresie programu priorytetowego „Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” trwał do 30 grudnia 2022 r. Jak ogłosili przedstawiciele NFOŚiGW, program cieszył się dużym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, skutkiem czego było zwiększenie budżetu Funduszu Modernizacyjnego na finansowanie programu „Racjonalna gospodarka odpadami” z 1 do 3 mld zł,  jednak dodatkowe wsparcie inwestorzy mogą otrzymać w formie preferencyjnych pożyczek, na które przeznaczono kwotę powyżej 7 mld zł.