Aktualności

KHK SA współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym

KHK SA stale rozszerza swoją współpracę z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi. 13 listopada został podpisany list intencyjny pomiędzy spółką a Uniwersytetem Rolniczym, w którym obie strony deklarują wolę wspólnej realizacji przedsięwzięć związanych z potrzebami Gminy Miejskiej Kraków.

- Chciałbym, abyśmy nawiązali współpracę w zakresie procesu dydaktycznego, a więc zapraszamy do nas na praktyki studentów Uniwersytetu Rolniczego i zachęcamy do podjęcia prac badawczych w tematach funkcjonowania miasta i naszej spółki. Deklarujemy wolę współpracy przy pisaniu prac magisterskich i rozpraw doktorskich – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

Strony listu szczególne zainteresowane są wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej oraz gospodarowania wodą i surowcami w obiegu zamkniętym, wpisanych w reformę polityki klimatycznej Unii Europejskiej pod nazwą. Europejski Zielony Ład.