Aktualności

Kraków – miasto przyjazne elektromobilności

Certyfikaty „Miasto przyjazne elektromobilności” dla Urzędu Miasta Krakowa oraz „Przedsiębiorstwo przyjazne elektromobilności” dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. wręczono dzisiaj podczas szkolenia „Elekromobilność w praktyce”. Szkolenie skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odbyło się w Ekospalarni Kraków. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, a patronami honorowymi - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Energii.

- Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, w którym uruchomiono linię autobusową obsługiwaną wyłącznie przez autobusy elektryczne. Aktualnie mamy ich 26. Budujemy stacje ładowania bezpośrednio zasilane z tramwajowej trakcji elektrycznej jak również w zajezdniach autobusowych. Niebawem czekają nas kolejne zakupy ekologicznych autobusów zeroemisyjnych. Kolejnym krokiem w kierunku realizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest pozyskanie samochodów i stacji ładowania dla floty Gminy Miejskiej Kraków – zaznaczył Tadeusz Trzmiel, Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A, który odebrał certyfikaty.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 roku nakłada liczne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Już w 2020 roku gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców powinny zapewnić udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów na poziomie 10 proc. Podobne wymogi dotyczą świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz innych zadań własnych gminy. Docelowo, co najmniej 30 proc. pojazdów będzie musiało być zero- lub niskoemisyjna.

Jak zaznacza Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA, cykl szkoleń organizowany przez Stowarzyszenie jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną, a ich celem jest zapoznanie samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów, ale przede wszystkim przedstawienie realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych.