Aktualności

Krakowska Ekospalarnia dzieli się ciepłem z potrzebującymi

Rok 2016 jest rokiem X jubileuszowej edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”, do której po raz pierwszy jako darczyńca przystąpił Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, właściciel i operator Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (Ekospalarni Kraków). Darowizny przekazane w ramach akcji otrzymało do tej pory 241 organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.

Realizowana w Krakowie współpraca w ramach akcji społecznej - „Podzielmy się ciepłem” jest unikatowa w skali kraju. Wzorem Krakowa podobna współpraca jest realizowana w aglomeracji śląskiej oraz na wybrzeżu. Jest to bardzo cenna inicjatywa świadcząca o społecznej wrażliwości i odpowiedzialności firm.

Czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę otrzymało w tym roku 45 krakowskich organizacji pozarządowych. Darczyńcy: EDF Polska SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, CEZ Skawina SA oraz Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie przekazali 150 tysięcy złotych.

Przypomnijmy: w dniu 21 grudnia 2007 r. zostało zawarte pierwsze Porozumienie o Współpracy pomiędzy EDF Polska SA (dawna - Elektrociepłownia „Kraków” SA, a następnie EDF Kraków SA) i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie oraz Gminą Miejską Kraków, którego celem było udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” pomagające najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom i kombatantom mieszkańcom naszego Miasta w dofinansowaniu ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej wytwarzanej ze źródła Elektrociepłowni „Kraków”.
Koordynatorem akcji od samego początku jest Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, który również w tym roku świętuje jubileusz 10-lecia.
Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” w 2015 r. wyróżniona została poprzez nominację do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
O darowiznę mogą wnioskować organizacje, które mają status organizacji pozarządowej, zajmują się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej, a roczna kwota faktur nie przekracza 50 tys. zł. Warunkiem otrzymania wsparcia jest, także nie zaleganie z płatnościami za ciepło i ciepłą wodę.
Gmina Miejska Kraków wskazuje listę organizacji pozarządowych, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie. Listę rekomendowanych w danym roku organizacji przekazuje Prezydentowi Miasta Krakowa Komitet ds. Pomocy, a w oparciu o nią Prezydent Miasta Krakowa wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe, pomagające najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom i kombatantom mieszkańcom naszego Miasta.
Tegoroczni beneficjenci jubileuszowej, 10. edycji programu „Podziel się ciepłem”


1. Krakowska Rada Niepełnosprawnych,
2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko",
3. Fundacja im. Świętej Scholastyki,
4. Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
5. Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie,
6. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom iChorym na Mukowiscydozę,
7. Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych,
8. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami,
9. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "KLIKA",
10. Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA,
11. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie,
12. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei,
13. Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych,
14. Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
15. Małopolska Fundacja Dom Kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej - Muzeum Czynu Zbrojnego,
16. Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera,
17. Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
18. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski,
19. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie,
20. Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "EMAUS",
21. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego - Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie,
22. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi "CHMURKA",
23. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej,
24. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los,
25. Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium Et Spes,
26. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Dom Nadziei",
27. Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie,
28. Stowarzyszenie Siemacha
29. Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza",
30. Oddział Miejski Krakowski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
31. Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła,
32. Bank Żywności w Krakowie,
33. Fundacja Czas Dzieci,
34. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo,
35. Krakowskie Forum OrganizacjiSpołecznych KraFOS,
36. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Krakowska,
37. Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu Dom dla Dziecka,
38. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Krakowie Zarząd Wojewódzki,
39. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek Betlejem",
40. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka,
41. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Krakowski,
42. Galicyjska Fundacja "Wsparcie, Integracja, Rozwój",
43. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Wspólna Radość,
44. Fundacja Ukryte Skrzydła,
45. Jednostka Terenowa Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie.