Aktualności

Krakowska Ekospalarnia jako pierwsza w kraju z zielonym certyfikatem

Część energii wytworzonej w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarni) jest energią zieloną! 9 lutego 2017 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii – tzw. zielone certyfikaty. Krakowska Ekospalarnia, której właścicielem i operatorem jest KHK S.A., otrzymała je jako pierwszy w Polsce zakład zajmujący się termicznym przekształcaniem odpadów.

Zielony certyfikat to dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, a także odpady.

Zakłady energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej są zobowiązane do wykazania się odpowiednim udziałem zielonej energii w bilansie energii dostarczanej do odbiorców końcowych. Brak wykazania się odpowiednią ilością takich certyfikatów skutkuje koniecznością uiszczenia tzw. opłaty zastępczej, czyli w interesie każdego z dystrybutorów energii elektrycznej jest posiadane takich certyfikatów pozyskanych w drodze produkcji energii zielonej lub poprzez ich zakup. Dlatego też certyfikaty umożliwiają wytwórcom energii zielonej na pozyskanie dodatkowych przychodów, tzn. ze sprzedaży ich dystrybutorom nie będącym producentami energii zielonej.

Warunkiem możliwości starania się o przyznanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim są odpady jest ciągłe wykonywanie ich badań. Badania mają określić udział w odpadach frakcji biodegradowalnych, czyli tych składników śmieci, które z punktu widzenia przepisów prawa są uznawane za odnawialne.

Zielone certyfikaty funkcjonują w Polsce od 2005 r. czyli od momentu wejścia w życie nowych przepisów, zmieniających zakres obowiązku zakupu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W przypadku Ekospalarni wykorzystanie certyfikatów będzie możliwe do listopada 2030 r. czyli przez dokładnie 15 lat od daty pierwszego wytworzenia energii elektrycznej z paliwa odnawialnego – odpadów.