Aktualności

Krakowski Holding Komunalny S.A. otrzymał nagrodę ekoLIDER

Krakowski Holding Komunalny S.A. otrzymał nagrodę ekoLIDER 2016 przyznawaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kategorii ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami za realizację projektu „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie – Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów”.

Celem konkursu było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

Spotkanie X edycji konkursu ekoLiderzy województwa małopolskiego odbyło się 7 czerwca 2016 r. w Krakowskim Teatrze Variété.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej korzystających z systemu finansowania ochrony środowiska, na terenie województwa małopolskiego w 2015 r. (z WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW) lub UE w perspektywie 2007-2013, dla których WFOŚiGW w Krakowie był Instytucją Wdrażającą m. in. Dla jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i samorządu województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 673 mln zł netto (ok. 826 mln zł brutto). Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności udzielone na realizację Projektu wynosi ok. 372 mln zł (czyli ok. 55% kosztów kwalifikowanych) na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 20 kwietnia 2011 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wkład własny KHK S.A. w kwocie ok. 301 mln zł został pokryty ze środków własnych i pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 298 mln zł udzielonej na zasadach preferencyjnych.