Aktualności

Krakowski Holding Komunalny S.A. właścicielem Ekospalarni

W dniu 27 czerwca 2016 roku na mocy Świadectwa Przejęcia, wystawionego przez Inżyniera Kontraktu, Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, stał się właścicielem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Był to ostatni etap formalny związany z zakończeniem procesu budowy ZTPO.

Przypomnijmy, 19 listopada 2015 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Krakowie wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Zakładu.

3 grudnia 2015 roku odbyła się Inauguracja pracy instalacji w obecności Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego. Tym samym rozpoczął się ostatni etap inwestycji polegający na rozpoczęciu prób końcowych.

W początkowej fazie wspomnianego etapu weryfikowano urządzenia i zespoły pod kątem prawidłowości montażu, zastosowania komponentów oraz przewidywanych osiągów. Od 19 lutego do 26 kwietnia 2016 zakład był w trakcie 8- tygodniowych prób kontraktowych, podczas których pracował w maksymalnej wydajności i przy znacznym obciążeniu. Po tym okresie został całkowicie wygaszony, celem przeprowadzenia inspekcji. 12 maja nastąpiło ponowne uruchomienie instalacji podczas którego Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził próby bezpieczeństwa. Wszystkie próby zakończono wydaniem certyfikatu UDT.

23 maja 2016 roku, Sejmik Województwa Małopolskiego, przyznał w drodze uchwały, ZTPO Kraków status Regionalnej Instalacji Przekształcania Odpadów (RIPOK).
Do Zakładu trafią zgodnie ze zintegrowanym pozwoleniem niesegregowane odpady komunalne oraz inne odpady z mechanicznej obróbki.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 673 mln zł netto (ok. 826 mln zł brutto). Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności udzielone na realizację Projektu wynosi ok. 372 mln zł (czyli ok. 55% kosztów kwalifikowanych) na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 20 kwietnia 2011 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wkład własny KHK S.A. w kwocie ok. 301 mln zł został pokryty ze środków własnych i pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 298 mln zł udzielonej na zasadach preferencyjnych. Wykonawcą Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów jest firma POSCO Engineering & Construction Co., Ltd,. z którą umowa podpisana została 31 października 2012 roku. Projekt realizowany został w formule "zaprojektuj i wybuduj". Roboty budowlane rozpoczęły się 6 listopada 2013 roku i trwały 2 lata.

(na zdj. Ryszard Langer - Prezes Zarządu KHK S.A. i Bok Seok Jung przedstawiciel POSCO E&C).