Aktualności

Krakowski Holding Komunalny wśród najlepszych w Polsce

W corocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” Krakowski Holding Komunalny SA znalazł się wśród największych przedsiębiorstw w Polsce. Ranking obejmujący również grupy kapitałowe, zatytułowany „Lista 500” to jedno z najbardziej prestiżowych zestawień publikowanych nieprzerwanie od 1999 roku.


Grupa Kapitałowa Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA znalazła się na 292 miejscu w Polsce pod względem wartości przychodów ze sprzedaży z wynikiem 2 081 mln zł. Równocześnie analizując przedstawione 500 największych firm działających
w naszym kraju, pod względem nakładów inwestycyjnych oraz EBITDA, czyli zysku operacyjnego przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, Grupa Kapitałowa Krakowskiego Holdingu Komunalnego znalazła się w pierwszej 50-tce (z wartością nakładów inwestycyjnych 662,4 mln zł) oraz pierwszej 100-tce (z EBITDA na poziomie 536,8 mln zł).

- To potwierdza naszą pozycję wśród największych podmiotów gospodarczych w Polsce – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu spółki. - Oznacza to, że nawet w trudnym 2021 roku, który naznaczony był kryzysem pandemicznym, realizowana przez nas strategia po raz kolejny okazała się słuszna i odpowiednia wobec wyzwań obecnych czasów. Po wybuchu pandemii wiele przedsiębiorstw ucierpiało, a dla KHK SA rok ten był naprawdę dobry. Również w 2022 nie zwalniamy tempa, prowadzimy wiele inwestycji, w tym również budujemy w Ekospalarni instalację odzysku energii ze spalin - dodaje T. Trzmiel.


Przez 25 lat działalności, Krakowski Holding Komunalny SA ze spółki rozliczającej podatki stał się właścicielem i operatorem Ekospalarni - największego w Krakowie producenta zielonej energii. Spółka dąży do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery i samowystarczalności energetycznej spółek grupy podatkowo-kapitałowej. W planach na najbliższe lata znalazły się produkcja zielonego wodoru i budowa farmy fotowoltaicznej na dachach i elewacji obiektów zakładu o łącznej zainstalowanej mocy ok. 2 MWp.