Aktualności

O innowacyjnych projektach miejskich na seminarium w Gródku

Gospodarka niskoemisyjna miasta Krakowa – to temat spotkania członków zarządów spółek miejskich, które w dniach 7-8 marca odbywa się w Gródku nad Dunajcem. W trakcie spotkania uczestnicy wraz ze specjalistami z Politechniki Krakowskiej rozmawiają o nowych technologiach, które można wykorzystać dla poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta.

- Podczas spotkania przede wszystkim poruszamy zagadnienia dotyczące gospodarki niskoemisyjnej Miasta Krakowa w kontekście działań spółek miejskich, realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Krakowa do roku 2030. Omawiamy konkretne rozwiązania, które w najbliższych latach mamy w planach zrealizować, jak np. ekologiczne źródła ciepła dla mieszkańców osiedli peryferyjnych czy bezpośrednie zasilanie zajezdni MPK S.A. oraz innych obiektów miejskich prądem wyprodukowanym w Ekospalarni – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., organizatora seminarium.

Spotkanie w formie narady członków zarządów spółek to robocze rozważania na temat wdrożenia inteligentnych technologii w plany rozwojowe instytucji miejskich. Stąd też obecność wicedyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa Andrzeja Łazęckiego, który przedstawił uczestnikom plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Kraków w kontekście wyzwań po konferencji klimatycznej COP 24 w Katowicach. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce od kilku lat prowadzi liczne działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji. Potrzeba ochrony środowiska, zakaz palenia węglem w Krakowie, który wchodzi w życie we wrześniu 2019 roku, wdrożenie przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – to trudne zadania, z którymi władze miasta mierzą się na co dzień. Tematy te będą nadal przedmiotem działań miejskich spółek i instytucji w najbliższych latach.

- Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne budynków na terenach oddalonych od sieci to ekologiczny projekt, który warto poważnie rozważyć. Ten rodzaj ogrzewania może być alternatywą dla systemów wykorzystujących kotły opalane gazem, olejem opałowym czy węglem. Jest to rozwiązanie wykorzystujące tanią energię elektryczną dostarczaną przez elektrownie systemowe w czasie małego obciążenia sieci, np. w godzinach nocnych – wyjaśnia dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Jak zaznacza prezes KHK S.A. Tadeusz Trzmiel tego typu rozwiązanie może być szczególnie korzystne dla mieszkańców obrzeży miasta, szczególnie Dzielnicy XVIII. Swoje wystąpienie podczas seminarium miał też dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, który przekonywał zebranych do zasadności rozważenia zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, materiałowo ­ konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla budownictwa „niemal zero energetycznego”.