Aktualności

O obszarach metropolitalnych z Metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską

Koncepcja funkcjonowania obszarów metropolitalnych na przykładzie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej – to główny temat spotkania, które odbyło się w Chorzowie w dniu 24 października. W dyskusji wzięli udział: Kazimierz Karolczak, przewodniczący Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej oraz członkowie zarządów miejskich spółek komunalnych.

- Kraków niewątpliwie jest liderem wśród miast i gmin naszego regionu. Tym bardziej interesują nas doświadczenia funkcjonującej metropolii w kontekście strategii jej rozwoju, głównych obszarów działalności, innowacyjnych projektów. Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska jako nasz sąsiad jest dobrym przykładem funkcjonowania metropolii, w skład której wchodzą 42 gminy i miasta oraz, w której żyje aż 2,3 miliona mieszkańców - podsumowuje Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie.

Siła miast i gmin, tworzących dzisiejszą Metropolię, opierała się w przeszłości na tradycyjnym przemyśle. W ostatnich latach, w wyniku intensywnych przemian gospodarczych, znaczenia nabrały branże korzystające z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzisiaj to one zajmują czołową pozycję w strukturze gospodarczej Metropolii. Sektory: motoryzacyjny, chemiczny, energetyczny, medyczny i nowoczesnych usług biznesowych, dynamicznie rozwijają się na obszarze Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Istotną rolę odgrywają firmy z kapitałem zagranicznym.

- Mamy świadomość, że siła Metropolii leży w zapewnieniu synergii 41 gmin oraz ścisłej współpracy z powiatami, samorządem województwa i administracją rządową. W zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Metropolii priorytetem jest współpraca z województwem śląskim przy integracji kolei regionalnej w systemie wspólnego biletu, a także z PKP Polskie Linie Kolejowe SA przy kształtowaniu struktury sieci Kolei Metropolitalnej – mówił Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - W zakresie poprawy jakości powietrza niezbędna jest współpraca między Metropolią a gminami, samorządem województwa oraz agendami administracji rządowej przy opracowywaniu i wdrażaniu programów służących zmniejszeniu niskiej emisji. Współpraca z przedstawicielami gmin i miast, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz różnych branż konieczna jest również w celu zapewnienia zrównoważonego ładu przestrzennego i dostępności do zasobów naturalnych, odnawialnych, jak i odzyskanych w ramach obiegu zamkniętego, w celu pogodzenia interesów indywidualnych ze wspólnym. Celem tych działań jest ukształtowanie Metropolii jako miejsca, w którym warto mieszkać, spędzać czas wolny, rozwijać się i pracować oraz prowadzić biznes – dodał.

Kolejnymi tematami spotkania były: klaster energetyczny miasta Krakowa oraz samowystarczalność energetyczna instytucji miejskich a także koncepcja platformy smart city w kontekście obszarów działalności spółek komunalnych.