Aktualności

Obchody jubileuszu 120-lecia Wodociągów Miasta Krakowa!

Rok 2021 jest dla Wodociągów Miasta Krakowa szczególny - 14 lutego minęło już sto dwadzieścia lat od powstania przedsiębiorstwa. Dzień później, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego, odbyła się uroczystość rocznicowa w kościele przy Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.

Historia krakowskiego wodociągu sięga XIII wieku, jednak ta najnowsza „nowożytna” została zapoczątkowana w roku 1901. Wtedy to realizując, wyrażoną ponad 30 lat wcześniej myśl Prezydenta Józefa Dietla – „Nie zrażajcie się Panowie, wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!...” – otwarto na Bielanach pierwszy nowoczesny Zakład Uzdatniania Wody dla mieszkańców Krakowa. To właśnie tutaj, 120 lat temu, wszystko się zaczęło i trwa do dzisiaj - nieprzerwanie przez ponad milion godzin.

Wodociągi Miasta Krakowa przebyły bardzo długą drogę, by stać się przedsiębiorstwem nowoczesnym, znajdującym się w europejskiej czołówce. Jubileusz 120-lecia, który miał być ukoronowaniem tych długoletnich starań, niestety przypadł na czas obowiązywania szczególnych obostrzeń. Przedsiębiorstwo podjęło decyzję o przygotowaniu skromnego świętowania z ograniczoną liczbą zaproszonych i przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych. Pozostali pracownicy i wszyscy zainteresowani mogli śledzić wydarzenie online, podczas transmisji na żywo.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się od ceremonii nadania i poświęcenia nowego Sztandaru Wodociągów Miasta Krakowa Spółka Akcyjna w Kościele św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela. Po symbolicznym wbiciu gwoździ pamiątkowych Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa przekazał Sztandar na ręce Piotra Ziętary – Prezesa Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa. Następnie Ksiądz Kanonik Stanisław Sudoł – Proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora poświęcił Sztandar i odprawił Mszę Świętą. Po głównych uroczystościach Zarząd wraz z Radą Nadzorczą Wodociągów Miasta Krakowa oraz przedstawicielami organizacji związkowych udali się na teren Zakładu Uzdatniania Wody Bielany. Na miejscu złożyli wieńce przy tablicach upamiętniających pracowników Spółki poległych podczas II wojny światowej.

Choć świętowanie tak wyjątkowej rocznicy działalności Wodociągów Miasta Krakowa miało – miejmy nadzieję jedynie w tym roku – wymiar symboliczny, to nie zabrakło elementu wspólnotowego, tworzonego zarówno przez pracowników (także tych emerytowanych), jak i odbiorców ich usług – mieszkańców. Na tak solidnym fundamencie Wodociągi Miasta Krakowa opierały swoją działalność przez ostatnie sto dwadzieścia lat i na nim budują również swoją przyszłość.