Aktualności

Podsumowujemy rok pracy KHK SA

Rok 2020 w Krakowskim Holdingu Komunalnym SA i Ekospalarni Kraków, pomimo epidemii koronawirusa przebiegł pomyślnie. Zakład pracował sprawnie i bezproblemowo, przyczyniając się do utrzymania bezpieczeństwa sanitarnego Krakowa w tym trudnym czasie. Co więcej, realizowane były programy pilotażowe jak np. montaż folii fotowoltaicznych na elewacji Ekospalarni. Pracowały też grupy zakupowe. KHK SA zintensyfikował współpracę z holdingami wiedeńskimi oraz rozszerzył kontakty z uczelniami wyższymi.

- Miniony rok był rekordowy jeśli weźmiemy pod uwagę pracę instalacji termicznego przekształcania odpadów. Ekospalarnia spaliła 224 082,18 ton odpadów, produkując przy tym ponad 1 mln GJ ciepła i 94 278,15 MWh energii elektrycznej. Pod kątem produkcyjnym to najlepszy rok, jaki Ekospalarnia ma za sobą – mówi Jakub Bator, członek Zarządu KHK SA i dyrektor Ekospalarni Kraków. Rok 2020 minął też pod znakiem prac nad projektami rozwojowymi: przygotowań do budowy infrastruktury energetycznej łączącej Ekospalarnię z zajezdnią tramwajową Pleszów oraz dalszych kroków zmierzających do budowy instalacji odzysku ciepła ze spalin.

W zakresie planowania produkcji i odbioru ciepła wytworzonego w Ekospalarni, pod koniec 2020 roku opracowane zostały koncepcje zawierające założenia techniczne, jakie należy spełnić, aby w perspektywie do 2025 roku stworzyć możliwość przyjęcia przez system ciepłowniczy MPEC SA ciepła wyprodukowanego w Ekospalarni. To ważne, szczególnie, że KHK SA stale unowocześnia instalacje Ekospalarni a w 2023 roku zakład wzbogaci się o dodatkową instalację – odzysku ciepła ze spalin. Oznacza to, że z roku na rok produkcja energii w zarządzanym przez KHK SA zakładzie będzie rosnąć. 16 grudnia 2020 r. podpisano stosowne porozumienia, które finalizują prace zespołów złożonych ze specjalistów KHK SA i MPEC SA. - Po raz pierwszy powstała kompleksowa koncepcja, która z jednej strony pokazuje możliwości produkcji energii przez Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zaś z drugiej – możliwość odbioru tejże energii przez system ciepłowniczy miasta Krakowa, zarówno w okresie letnim jak i zimowym - mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

W kwietniu 2020 roku KHK SA został przyjęty w poczet członków Austriackiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komunalnych VKÖ - jako pierwsze polskie przedsiębiorstwo komunalne. - Przynależność KHK SA do VKÖ wzmocni pozycję Krakowa na arenie międzynarodowej, ułatwi także wzajemnie kontakty oraz wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach, zarówno Holdingowi, jak też spółkom wchodzących w skład grupy kapitałowej – zaznacza T. Trzmiel. W roku 2020, w którym minęło 20 lat współpracy między Krakowem i Wiedniem, KHK SA sformalizował wzajemne kontakty z dwoma holdingami wiedeńskimi: Wien Holding i Wiener Stadtwerke. Obie umowy zostały podpisane w październiku.

W 2020 roku intensywnie pracowały też grupy zakupowe, których podmiotem wiodącym jest KHK SA. Spółka w grudniu 2020 roku zakończyła działania związane z organizacją Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu (KGZG) na lata 2021 i 2022. Zorganizowane zostało postepowania przetargowe, w którym udział wzięło 125 jednostek Gminy Miejskiej Kraków (największe ilości zakupili MPEC SA, ZBK oraz placówki oświatowe). W stosunku do cen z 2020 roku uczestnicy Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu zaoszczędzą około 1,4 mln złotych (po 700 tysięcy złotych w każdym roku). Druga połowa roku 2020 przyniosła intensywne działania w zakresie funkcjonowania Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej (KGZEE). Komitet Sterujący przyjął całkowicie nowe zasady zakupu energii elektrycznej dla jej uczestników. O efekcie przetargu będziemy informować w lutym, kiedy mija termin składania ofert.

Warto dodać, że w minionym roku spółka podjęła współpracę z licznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi, m. in. z Polską Akademią Nauk, Akademią Górniczo – Hutniczą, Uniwersytetem Rolniczym, Politechnikami Krakowską i Śląską oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym. Zacieśniające się wciąż kontakty z tymi instytucjami będą skutkować podjęciem prac badawczo-rozwojowych w zakresie przedsięwzięć związanych z potrzebami Gminy Miejskiej Kraków, misji oraz działań statutowych KHK SA.