Aktualności

Porozumienie KHK SA – Sieć Badawcza Łukasiewicz podpisane

15 września podczas oficjalnego spotkania w krakowskiej Ekospalarni prezes KHK SA Tadeusz Trzmiel oraz Michał Kwiecień, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny podpisali porozumienie o współpracy. Obie strony zadeklarowały wolę wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych związanych z potrzebami gminy miejskiej Kraków.

- W ramach współpracy chcemy realizować zadania między innymi z zakresu efektywności energetycznej. Podpisane w porozumienie będzie obejmowało swoim zakresem właśnie  te przedsięwzięcia. Mamy nadzieję na pozyskanie, wspólnie w ramach projektów badawczo-rozwojowych, środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA. To dopiero początek współpracy. Spółka chce włączyć się, poza projektami inwestycyjnymi i badawczymi, w projekty o charakterze naukowym.

Pierwszym, widocznym rezultatem porozumienia jest również umowa, na mocy której obie jednostki zorganizują wystawę fotografii metalurgicznej będącej efektem nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz prac badawczych prowadzonych przez sieć Łukasiewicz m.in. dla KHK SA.