Aktualności

PROCHEM S.A. nagrodzony za dokumentację projektową Ekospalarni

Firma PROCHEM S.A. otrzymała nagrodę „Projekt Inżynierski Roku 2017” za opracowanie dokumentacji projektowej Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Organizatorem konkursu jest Izba Projektowania Budowlanego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

PROCHEM S.A. opracował dokumentację projektową Zakładu na podstawie wyłonionej w 2010 r. w konkursie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, której autorami są: Bogusław Wowrzeczka (Manufaktura nr 1), Michał Teller (Teller Architekci), Filip Łapiński (Łapiński Architekci). Głównym projektantem całej inwestycji był Jakub Baczyński z PROCHEMU.

Kapituła nagrody wyraziła uznanie za utrzymanie podstawowej idei architektonicznych obiektów i doprowadzenie do jej realizacji w kształcie odpowiadającym pierwotnym założeniom koncepcyjnym.

Warto zaznaczyć, że Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie został już kilkukrotnie doceniony za wyjątkową architekturę obiektu. W 2016 roku krakowska Ekospalarnia była nominowana w konkursie Mies van der Rohe Award 2017 honorującym najlepsze architektoniczne budynki w Europie. Już sama ta nominacja to wyjątkowe wyróżnienie – zazwyczaj w tego typu konkursach nie bierze się pod uwagę budynków przemysłowych.