Aktualności

Trwa budowa instalacji odzysku ciepła ze spalin

Krakowska Ekospalarnia będzie produkować więcej energii cieplnej i elektrycznej nie zwiększając ilości spalanych odpadów. Instalacja odzysku ciepła ze spalin w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów to mniej emisji CO2 do środowiska, obniżenie temperatury spalin i duża oszczędność wody. Inwestycja powstanie dzięki pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 19 794 270 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi nieco ponad 33 mln zł.

- Instalacja odzysku ciepła ze spalin to projekt, który pozwoli nam zwiększyć produkcję ciepła w sezonie grzewczym i prądu w ciepłych miesiącach, bez konieczności zwiększenia zużycia paliwa, czyli w przypadku Ekospalarni – odpadów. W Polsce takich instalacji działa kilka, natomiast jest to rozwiązanie dobrze znane w Europie, przede wszystkim w Skandynawii – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA, spółki odpowiedzialnej za eksploatację Ekospalarni.

- W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Mam nadzieję, że pomimo burzliwych czasów i wciąż trwającej pandemii uda nam się tę inwestycję zrealizować bez większych opóźnień. Instalacja odzysku ciepła ze spalin to projekt, który pozwoli nam zwiększyć produkcję ciepła w sezonie grzewczym i prądu w ciepłych miesiącach, bez konieczności zwiększenia zużycia paliwa, czyli w przypadku Ekospalarni – odpadów. Dzięki tej technologii unikniemy emisji znacznych ilości CO2 do atmosfery. W związku z naszą nową instalacją ta emisja będzie mniejsza o ok. 15 procent. Zaoszczędzimy też wodę, której używamy do procesu. Instalacja odzysku ciepła ze spalin pozwoli na osiągnięcie wielu korzyści, zarówno środowiskowych jak i ekonomicznych. W Ekospalarni zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska – zakład jest bezpieczny dla ludzi i otoczenia. Nowa instalacja doskonale wpisuje się w tę ideę – mówi Jakub Bator, członek Zarządu KHK SA.

Odpady komunalne utylizowane w Ekospalarni zawierają ok. 30-50% wilgoci. Obróbka termiczna w kotłach tak wilgotnego „paliwa” powoduje, że część ciepła powstającego w czasie spalania zużywana jest do odparowania wilgoci zawartej w tym paliwie. Obecnie ciepło to wraz ze spalinami zostaje bezpowrotnie utracone. Przygotowywana instalacja pozwoli schłodzić spaliny i odebrać ciepło w procesie kondensacji pary wodnej w nich zawartej.

Wykonawcą inwestycji realizowanej w formie zaprojektuj i wybuduj jest spółka SEEN Technologie.