Aktualności

Spółki komunalne razem dla Nowej Huty

Najważniejsze inwestycje spółek komunalnych w Nowej Hucie poczynione przez ostatnie 16 lat w jednym miejscu, bez konieczności przerzucania tomów dokumentów – te informacje mieszkańcy Krakowa znajdą w nowej aplikacji, której premiera odbędzie się podczas Dnia Otwartego Magistratu na zieleńcu przy ul. Boruty-Spiechowicza. Dostępna jest pod adresem www.razemdlaNH.pl.

Bogata w informacje, materiały graficzne, zdjęciowe i filmowe aplikacja pokazuje ogrom inwestycji, które przez 16 lat spółki: KHK S.A., Wodociągi Krakowskie, MPK S.A., MPEC S.A. oraz MPO Sp. z o. o. wykonały w Nowej Hucie.

Nowoczesne autobusy i tramwaje na nowohuckich liniach, modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa i modernizacja magistrali wodociągowych i sieci kanalizacyjnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy, ogromne inwestycje w nowoczesny sprzęt do sprzątania ulic, wreszcie Ekospalarnia jako ostatni element funkcjonującego w Krakowie systemu gospodarki odpadami komunalnymi – to tylko niektóre inwestycje opisane
i zobrazowane w aplikacji.

Zapraszamy do pobrania i wspólnej nauki przez zabawę!